Nájdené rozsudky pre výraz: nezákonné vykonanie dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci § 356 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/90/2021 Identifikačné číslo spisu: 1517010734 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1517010734.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a sudcov JUDr. Jany Kos
Merito veci § 188/1, 2d, 3a Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/48/2021 Identifikačné číslo spisu: 1213010296 Dátum vydania rozhodnutia: 05.01.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Kostolanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1213010296.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Jany Zemko
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Objektom trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238 Tr. zák. je cudzí majetok (veci a majetkové hodnoty patriace inému), ktorý sa týmto ustanovením chráni. Konanie páchateľa (objektívna stránka) spočíva v porušení povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo uloženú právoplatným rozhodnutím súdu, a to povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, za súčasného spôsobenia negatívneho následku vo forme značnej škody. Páchateľom môže byť len subjekt špeciálny, t. j. osoba, ktorá je nositeľom povinnosti opatrovať alebo spravovať cud ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/9/2021 Identifikačné číslo spisu: 6113010150 Dátum vydania rozhodnutia: 23.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6113010150.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša, sudkyne JUDr. Martiny Zele
Merito veci § 172/1a,c,d, 4c Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/54/2020 Identifikačné číslo spisu: 4115011185 Dátum vydania rozhodnutia: 05.10.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:4115011185.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr
Merito veci § 188/1, 2c Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7516010002 Dátum vydania rozhodnutia: 8. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7516010002.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej vo veci obvineného F. T., p re zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona s použitím § 138 písm. a/ Trestnéh
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského , na neverejnom zasadnutí 31. januára 2017 v Bratislave, v trestnej veci proti obvinen ému J. K. a spol., pre pokračovací zločin krádeže spolupáchateľstvom p odľa § 20 k § 2 12 ods. 2 písm. a/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. , o dovolaní obvinen ého J. K. proti rozsudku uzneseniu Kraj
Merito veci § 212/2a, 4a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Tdo/62/2015 Identifikačné číslo spisu: 4111011518 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4111011518.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniel
Merito veci § 172/1b Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/40/2014 Identifikačné číslo spisu: 2208010539 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:2208010539.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. R
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Nezákonne zloženým súdom sa rozumie súd, ktorý je obsadený v rozpore s ustanoveniami určujúcimi zloženie súdneho orgánu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.) sa rozumie najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe alebo stav, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, keď orgány činné v trestnom konaní alebo súd, v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyh o a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného F. T. pre zlo čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a /, písm. b /, ods. 2 písm. a / Tr. zák. s odkazom na § 123 ods. 3 písm. g / Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhaj cu JUDr. Ľ. Š
MENU