Nájdené rozsudky pre výraz: nezákonné vykonanie dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí v Bratislave 7. mája 2008 v trestnej veci obvineného E. B. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov Tr. zák.) a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 6 T 56/06, o dovolaní, ktoré podal obvinený E. B
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí v Bratislave 22. apríla 2009 v trestnej veci obvineného A. P. pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 242 ods. 1, ods. 2 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.), vedenej na Okresnom súde v Považskej Bystrici, pod sp. zn. 2T 134/05,
Merito veci dovolanie obvineného
Najvyšší súd 3 Tdo 35/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí v Bratislave 22. apríla 2009 v trestnej veci obvineného A. P. pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 242 ods. 1, ods. 2 zák. č. 140/1961 Zb
Merito veci dovolanie obvineného
Najvyšší súd 3 Tdo 38/2007 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí v Bratislave 7. mája 2008 v trestnej veci obvineného E. B. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predp
Merito veci dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 25/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Jána Mihala na neverejnom zasadnutí v Bratislave 23. mája 2007 v trestnej veci obvineného L. G. pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Tr. zák.) a iné, vedenej na Okresnom súde v Dunajskej Strede pod sp. zn. 2 T 57/04, o dovolaní, kt
Merito veci dovolanie obv.
Najvyšší súd 3 Tdo 25/2007 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Jána Mihala na neverejnom zasadnutí v Bratislave 23. mája 2007 v trestnej veci obvineného L. G. pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších pr
Merito veci § 208/4a, 2a, b Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/41/2013 Identifikačné číslo spisu: 2310010532 Dátum vydania rozhodnutia: 26.11.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:2310010532.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. R
Merito veci § 188/1, 2c Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7516010002 Dátum vydania rozhodnutia: 8. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7516010002.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej vo veci obvineného F. T., p re zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona s použitím § 138 písm. a/ Trestnéh
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Nezákonne zloženým súdom sa rozumie súd, ktorý je obsadený v rozpore s ustanoveniami určujúcimi zloženie súdneho orgánu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť. Zásadným porušením práva na obhajobu (§ 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.) sa rozumie najmä porušenie ustanovení o povinnej obhajobe alebo stav, keď obvinený po určitú časť trestného konania nemal obhajcu napriek tomu, že ho mal mať, keď orgány činné v trestnom konaní alebo súd, v tomto čase skutočne vykonávali úkony trestného konania, ktoré smerovali k vydaniu meritórneho rozhodnutia, ktoré bolo napadnuté dovolaním.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyh o a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného F. T. pre zlo čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a /, písm. b /, ods. 2 písm. a / Tr. zák. s odkazom na § 123 ods. 3 písm. g / Tr. zák. a iné , o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhaj cu JUDr. Ľ. Š
MENU