Nájdené rozsudky pre výraz: nezaujatosť znalca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
43 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotná skutočnosť, že znalec podal znalecký posudok už v rámci trestného konania, bez ďalšieho automaticky nezakladá jeho zaujatosť pri podávaní následného znaleckého posudku v inom konaní a to ani len z dôvodu, že sa už oboznámil so skutočnosťami týkajúcimi sa posudzovanej otázky. Znalcom môže byť len osoba bezúhonná a odborne spôsobila, ktorá zároveň zložila sľub do rúk ministra spravodlivosti (§ 5 zákona o znalcoch). V rámci zloženého sľubu sa znalec zaväzuje okrem iného dodržiavať aj mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej odbornej činnosti. Zákon o znalcoch ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Cdo/8/2022 Identifikačné číslo spisu: 6610219267 Dátum vydania rozhodnutia: 30.11.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6610219267.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Z. Y. R., bývajúceho v W., M. V., 2/ I.. T. R., bývajúceho v W.,
Merito veci sťažnosti obžalovaných
Najvyšší súd 6 Tost 4/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a členov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 14. februára 2013 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného M. B. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupi
Merito veci sťažnosti obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a členov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 14. februára 2013 v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného M. B. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupin y podľa § 296 Tr . zák. a iné, o sťažnostiach obžalovaných I. K. , A. B. , F. K. proti uzneseniu predsedu sen
Merito veci o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N. E S E N. I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. A. N. , bývajúc eho v D. , zastúpen ého JUDr. T. S., advokát om so sídlom v D. , o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony E. N. , nar. X. , bývajúcej v O. , za účasti Okresnej prokuratúry Dunajská Streda, so sídlom v Dunajskej Strede, Nám. sv. Štefana 1, vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 7 Ps 2/20 09, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajskéh
Merito veci pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/812/2015 Identifikačné číslo spisu: 2209212815 Dátum vydania rozhodnutia: 17.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2209212815.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. P. N., bývajúceho v F., zastúpeného JUDr. Tiborom Sz
Merito veci § 201/1, 2a Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/16/2023 Identifikačné číslo spisu: 1419010350 Dátum vydania rozhodnutia: 18.04.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:1419010350.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr
Merito veci zaplatenie bolestného a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/43/2021 Identifikačné číslo spisu: 6100899881 Dátum vydania rozhodnutia: 29.09.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Brňák Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6100899881.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ing. J. X., bývajúcej v U. U., O. 3, zastúpenej JUDr.Dott.ssa Dášo
Merito veci § 423/1a, 2c Tr.zák. úč. do 31.12.2016 a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2To/10/2018 Identifikačné číslo spisu: 9517100238 Dátum vydania rozhodnutia: 03.09.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:9517100238.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Mozne
MENU