Nájdené rozsudky pre výraz: nezhoršiť postavenie odsúdeného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri skúmaní obojstrannej trestnosti podľa § 16 ods. 1 písm. b/ zákona č. 549/2011 Z.z. v znení zákona č. 344/2012 Z.z. je rozhodujúce, či konkrétny skutok, ak by bol spáchaný na území Slovenskej republiky, by bol sám osebe trestným činom, bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu podľa práva štátu pôvodu. Neposudzuje sa teda, či by odsúdená osoba, ak by bola orgánmi Slovenskej republiky trestne stíhaná, bola uznaná za vinnú a aký trest by jej bol uložený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) vyššie uvedeným rozsudkom na podkladeodvolania prokurátora proti rozsudku Krajského súdu vPrešove zo 6. apríla 2016, sp. zn. 4Ntc/39/2015, podľa § 518 ods. 4 Tr. por. napadnutý rozsudok zrušil a sám vo veci rozhodol tak, že podľa § 17 ods. 1 zákona č. 549/2011 Z.z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v zn
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Urto/8/2019 2019010013 30. júla 2019 JUDr. Juraj Kliment predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2019:2019010013.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v konaní podľa zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím s
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Urto/3/2020 7018200024 23. júla 2020 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7018200024.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Štifta v konaní podľa zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Eu
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urto/8/2020 6020010932 26. januára 2021 JUDr. Dana Wänkeová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6020010932.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti odsúdenému C. I. pre zločin ťažkej profesionálnej krádeže vlámaním podľa § 127, § 128 ods. 1 r
Meritum sťažnosť odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí dňa 13. januára 2017 v Bratislave v trestnej veci odsúdeného J. Z. v konaní o uznaní a výkone rozhodnutia vydaného súdom členského štátu Európskej únie v trestnom konaní, o odvolaní odsúdeného J. Z. proti rozsudku Krajského súdu v Banskej
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5016000035 Dátum vydania rozhodnutia: 14. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5016000035.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci prot i odsúdenému E. M. pre zločin krádeže za účelom zárobku, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu a sčas
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8017200582 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Hudák Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8017200582.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka, sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25. januára 2018 v Bratislave, v konaní o uznanie a výkone cudzieho rozhodnutia na
Meritum odvolanie odsudeneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti odsúdenému N. K. pre zločin obchodovania s omamnými látkami podľa § 28a ods . na neverej nom zasadnutí konanom 31 . októbra 2016 v Bratisla ve o odvolaní odsúdeného N. K. proti rozs udku Krajského súdu v Nitrez 2. august a 2016, sp. zn. 1
Meritum odvolanie odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti odsúdenému N. K. pre zločin obchodovania s omamnými látkami podľa § 28a ods. 1 piaty prípad, ods. 2 číslo 1 rakúskeho Zákona o omamných látkach na neverej nom zasadnutí konanom 31 . októbra 2016 v Bratisla ve , o odvolaní odsúdeného N. K.
MENU