Nájdené rozsudky pre výraz: notárska zápisnica ako spôsobilý exekučný titul

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
66 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky mat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ V. N. , bývajúceho v K. , 2/ L. F. , bývajúcej v K. , ob och zastúpen ých JUDr. I. M. , advokátkou so sídlom v K. , proti odporkyni V. V. , bývajúcej v H. , o určenie neplatnosti právnych úkonov , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 6 C 214/2007, o dovolaní navrhovateľov proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 11. decembra 2008 sp. zn. 8 Co 177/2008, takto r o
Merito veci pre vymoženie 474,51 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 8 ECdo 106/2015 Slovenskej republiky 8 CoE 59/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35807598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingová č. 4, proti povinnej
Merito veci pre vymoženie 474,51 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 8 ECdo 106/2015 Slovenskej republiky 8 CoE 59/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35807598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingová č. 4, proti povinnej
Merito veci zastavení exekúcie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 21XECdo/3/2015 2606204376 31.05.2016 JUDr. Jozef Milučký sudca ECLI:SK:NSSR:2016:2606204376.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova č. 4, 811 09 Bratislava, proti povinnému: R. V.
Merito veci zastavení exekúcie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 21XECdo/3/2015 Identifikačné číslo spisu: 2606204376 Dátum vydania rozhodnutia: 31.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2606204376.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribino
Merito veci vymoženie 1 178 099,94 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Oboer/40/2017 Identifikačné číslo spisu: 6716203584 Dátum vydania rozhodnutia: 19.12.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Miroslava Janečková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6716203584.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci exekúcie oprávneného: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazov
Merito veci o vymoženie 215,76 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 ECdo 121/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., zastúpenej advokátskou kanceláriou F., so sídlom v B., proti povinnej J. T., bývajúcej v S., o vymoženie 215,76 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 7 Er 197/2004, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu
Merito veci vymoženie 255,36 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 1Oboer/354/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., s. r. o., so sídlom v B., P. č. X., IČO: X.X., zastúpenej advokátskou kanceláriou F. P., s. r. o., so sídlom v B., G. č. X., IČO: X.X. proti povinným: 1/ M. Z., 2/ M.M. M. Z., 3/ M.M. J. Z. a 4./ M.M. I. Z., všetci bytom vo Z., J. Š. č. X.X., povinní
Merito veci vymoženie 888,27 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 21XECdo/2/2015 2106202433 31.05.2016 JUDr. Jozef Milučký sudca ECLI:SK:NSSR:2016:2106202433.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova č. 4, 811 09 Bratislava, proti povinnému: Ing.
MENU