Nájdené rozsudky pre výraz: NSSR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 186

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

91 dokumentov
1216 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Za viacero správnych deliktov prejednaných v jednom konaní je potrebné uložiť jednu úhrnnú sankciu, a to primerane aplikujúc zásadu, že sankcia sa uloží podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt, ktorý je najprísnejšie postihnuteľný. V prípade, ak sú prejednávané správne delikty sankcionované rovnako prísne, výška sankcie sa odvíja od najzávažnejšieho správneho deliktu. (...) Námietku sťažovateľa, že vo veci nie je možné aplikovať absorpčnú zásadu z dôvodu, že žalobca sa dopustil porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. na dvoch odlišných platformách, pova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Asan/33/2019 Identifikačné číslo spisu: 1017200408 Dátum vydania rozhodnutia: 25.03.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1017200408.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a člen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 106 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa keď sa poškodený dozvie o škode, a o tom kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne za 10 rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí ak ide o škodu na zdraví. Pri premlčaní práva na náhradu škody je ustanovená kombinovaná premlčacia doba a to subjektívna a objektívna. Začiatok subjektívnej a objektívnej premlčacej doby je stanovený odlišne, na sebe nezávisle, a ich plynutie a skončenie je tiež ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obo/13/2017 Identifikačné číslo spisu: 6116203895 Dátum vydania rozhodnutia: 20.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6116203895.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v obchodno-právnej veci žalobcu: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so s
Merito veci namietka zaujatosti predsedu senatu NSSR
Najvyšší súd 3 Ndt 3/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému Z. U. a spol., pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 1 písm. a/, písm. d/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sž/2/2016 Identifikačné číslo spisu: 9016010007 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9016010007.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senát
Merito veci vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 4 796,39 € s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/70/2020 Identifikačné číslo spisu: 5101899814 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5101899814.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Joz
Merito veci 2 999,86 eura s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/40/2022 Identifikačné číslo spisu: 8617204269 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:8617204269.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: JUDr. I. U., nar. XX.XX.XXXX, advokátka, L. XX, XXX XX E., zastúp
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 9So/22/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2016200019 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Kokolevská ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2016200019.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jud
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Cdo/17/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112224646 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivan Rumana ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:1112224646.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcu: doc. Ing. W. R., PhD., G. 9, X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUD
MENU