Nájdené rozsudky pre výraz: NSSR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 192

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

92 dokumentov
1231 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Obo/11/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1091896661 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Moravčíková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1091896661.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členi
Merito veci § 212/2c, 3b Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Ndt/30/2018 Identifikačné číslo spisu: 1118010124 Dátum vydania rozhodnutia: 26. septembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Kliment Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1118010124.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra S
Merito veci o určenie pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 167/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. D., nar. X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. P. S. P. T., proti žalovanému: D. pracovisko T., H. T., o určenie pohľadávky, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. októbra 2008 č. k. 8 Cbi 39/2007-20 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21
Merito veci o určenie pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 167/2008 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. D., nar. X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. P. S. P. T., proti žalovanému: D. pracovisko T., H. T., o určenie pohľadávky, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. októbra 2008 č. k. 8 Cbi 39/2
Merito veci podmienečné prepustenie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Urtos/1/2015 Identifikačné číslo spisu: 2015898554 Dátum vydania rozhodnutia: 08.09.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Libor Duľa Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:2015898554.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUD
Merito veci sťažnosť odsúdeného
Najvyšší súd 2 Urtost 1/2015 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Petra Paludu vo veci odsúdeného P. K., - v konaní o podmienečnom prepustení odsúdeného, na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2015 v Bratislave o sťažnosti odsúd
Merito veci určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/68/2019 Identifikačné číslo spisu: 2210202152 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:2210202152.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne D. T., bývajúcej v J. zastúpenej advokátkou JUDr. Evou Goconovou, so s
Merito veci § 348/1d Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Ndt/23/2018 Identifikačné číslo spisu: 2318010141 Dátum vydania rozhodnutia: 31. júla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Kliment Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2318010141.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Gabriely Ši
Merito veci zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Ndc/10/2019 Identifikačné číslo spisu: 7718200020 Dátum vydania rozhodnutia: 30.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Siebenstichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7718200020.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu D.. F. Š., bývajúceho v F., K. Č.. XXXX/XXX, proti žalovanému Združ
Merito veci o zaplatenie 20637 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: S. zast. JUDr. F., advokátom, Advokátska kancelária, V., proti žalovanému: Mgr. I., advokát, Advokátska kancelária, K., správca konkurznej podstaty úpadcu V., zast. JUDr. L., advokátom, Advokátska kancelária, M., o zaplatenie 20 637 Sk s prísl.,
MENU