Nájdené rozsudky pre výraz: NSSR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 186

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

91 dokumentov
1216 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci 2 999,86 eura s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/40/2022 Identifikačné číslo spisu: 8617204269 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:8617204269.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: JUDr. I. U., nar. XX.XX.XXXX, advokátka, L. XX, XXX XX E., zastúp
Merito veci náhradu škody na zdraví
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/106/2021 Identifikačné číslo spisu: 7514207341 Dátum vydania rozhodnutia: 29.03.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:7514207341.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: T. P., nar. X.X.XXXX, bytom E. X, O., zastúpeného JUDr. Milanom
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Cdo/17/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112224646 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivan Rumana ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:1112224646.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky spore žalobcu: doc. Ing. W. R., PhD., G. 9, X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUD
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 16. Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 5Cdo/47/2019, 5Cdo/47/2019 uzavrel, že konajúce súdy dali dostatočnú odpoveď k požiadavke určenia konkrétnej výšky, počtu a termínom splátok, ktoré v sebe zahŕňajú istinu, úroky a iné poplatky, a to v bode 31. rozsudku súdu prvej inštancie a bodoch 13. a 14. rozsudku odvolacieho súdu. S odkazom na rozhodnutie ESD C-212/07 a judikatúru NSSR sp. zn. 3Cdo/56/2018, 3Cdo/56/2018 zo 17. apríla 2018 a 3Cdo/146/2018, 3Cdo/146/2018 uzavreli, že nie je potrebné, aby zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovala číselné vydrenie toho, aká je vnútorná skladba tej ktorej a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/292/2021 Identifikačné číslo spisu: 7215216539 Dátum vydania rozhodnutia: 26.01.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:7215216539.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Tvrdeniu dovolateľky, že rozhodnutia súdov nižších inštancií sú nedostatočne odôvodnené a v dôsledku toho nepreskúmateľné, dovolací súd poznamenáva, že už dávnejšia judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) zastávala názor, že nepreskúmateľnosť (nedostatok odôvodnenia) rozhodnutia nezakladá zmätočnosť rozhodnutia a prípustnosť dovolania; nepreskúmateľnosť bola považovaná za vlastnosť rozhodnutia súdu, v ktorej sa navonok prejavila tzv. iná vada v konaní, majúca za následok nesprávne rozhodnutie veci (§ 241 ods. 1 písm. b) OSP). 26. Na zásade, podľa ktorej nepreskúmateľnosť zakladá (len) „inú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/209/2021 Identifikačné číslo spisu: 4115229413 Dátum vydania rozhodnutia: 23.11.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4115229413.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: D. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. S. XXX, XXX XX M.Ý. E., právne zast
Merito veci určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/260/2021 Identifikačné číslo spisu: 5717208109 Dátum vydania rozhodnutia: 25.10.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5717208109.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Mar
Merito veci vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 4 796,39 € s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/70/2020 Identifikačné číslo spisu: 5101899814 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5101899814.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Joz
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: . Z ustanovenia § 151o ods. 3 OZ implicitne nevyplýva, či právo cesty ako vecné bremeno možno zriadiť za náhradu, alebo aj bez nej. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu, ČR sp. zn. 22 Cdo 1897/2004 (www.nsoud.cz) je pre výklad § 151o ods. 3 OZ základnou interpretačnou pomôckou čl. 11 ods. 4 Listiny. S prihliadnutím na zmienené ustanovenie Listiny možno zriadiť vecné bremeno cesty podľa § 151o ods. 3 OZ len za náhradu; dotknutý vlastník má právo na poskytnutie náhrady priamo podľa čl. 11 ods. 4 Listiny bez toho, aby bolo nevyhnutne potrebné toto právo konštituovať predpisom nižšej právnej sily (poro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/167/2020 Identifikačné číslo spisu: 4111214706 Dátum vydania rozhodnutia: 28.09.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4111214706.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: T. Q., narodená XX.XX.XXXX, Q.. E. XXXX/XX, V., právne zast
Merito veci 6 827,15 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/122/2020 Identifikačné číslo spisu: 1213215178 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1213215178.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr.
Merito veci zvýšenie výživného
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 1Cdo/63/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1418203872 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Vladik ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1418203872.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina
MENU