Nájdené rozsudky pre výraz: NSSR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 193

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

92 dokumentov
1232 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o určenie pravosti, výšky a poradia prihlásenej pohľadávky
Najvyšší súd 2 Obo 8/2009 2 Obo 9/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu v 1. ra
Merito veci o určenie pravosti, výšky a poradia prihlásenej pohľadávky
Najvyšší súd 2 Obo 8/2009 2 Obo 9/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu v 1. ra
Merito veci o určenie pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 167/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. D., nar. X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. P. S. P. T., proti žalovanému: D. pracovisko T., H. T., o určenie pohľadávky, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. októbra 2008 č. k. 8 Cbi 39/2007-20 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21
Merito veci o určenie pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 167/2008 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J. D., nar. X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. P. S. P. T., proti žalovanému: D. pracovisko T., H. T., o určenie pohľadávky, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. októbra 2008 č. k. 8 Cbi 39/2
Merito veci o zaplatenie 796 057,70 Sk
Najvyšší súd 1 Obdo 29/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací v senáte zloženom Z.. predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: M. a spol., V. S. zast. JUDr. J. V. advokátom, N. H., proti žalovanému: Obec S. z
Merito veci o zaplatenie 994 845,- Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu: J. družstvo H., J.X., H., proti žalovanému: H. družstvo H., N.S.X., H. ,zast. JUDr. B. K., advokátom so sídlom M.R.Š.X., V.T., o zaplatenie 994 845,- Sk s prísl., na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 22. januára 20
Merito veci o zaplatenie 994 845,- Sk s prísl.
Najvyšší súd 6 Obo 67/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu: J. družstvo H., J.X., H., proti žalovanému: H. družstvo H., N.S.X., H. ,zast. JUDr. B. K., advo
Merito veci namietka zaujatosti predsedu senatu NSSR
Právna oblasť: Trestné právo

N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému Z. U. a spol., pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 1 písm. a/, písm. d/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005 vrátane), vedenej na Najvyššom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. 4 Tdo 44/20
Merito veci namietka zaujatosti predsedu senatu NSSR
Najvyšší súd 3 Ndt 3/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému Z. U. a spol., pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 1 písm. a/, písm. d/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. (zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do
Merito veci o zaplatenie 20 637 Sk s prísl.
Najvyšší súd 2 Obo 55/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: S.p., s.r.o., Š.X., K. zast. JUDr. F.B., advokátom, Advokátska kancelária, V.X., K., proti žalovanému: Mgr. I.Š., advokát, Advokátska kancelária, K.X., K., správca konkurznej podstaty úpadcu V.s., a.s., J.X., K., zast. JUDr. L.T., ad
MENU