Nájdené rozsudky pre výraz: NSSR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 193

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

92 dokumentov
1232 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci § 221/1, 3c Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Tdo/38/2020 Identifikačné číslo spisu: 6716010381 Dátum vydania rozhodnutia: 12.05.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6716010381.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, Ph
Merito veci stavebné konanie
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžk/38/2020 Identifikačné číslo spisu: 4018200436 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:4018200436.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: V predmetnej veci zásadným bolo vyriešenie otázky, či ustanovenie § 147 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. upravujúce nepremlčanie práva predpísať poistné, ak nebola splnená povinnosť ustanovená v § 228 ods. 3, t.j. ak samostatne zárobkovo činná osoba porušila povinnosť prihlásiť sa na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie najneskôr do ôsmich dní od vzniku týchto poistení a odhlásiť sa z týchto poistení do ôsmich dní od ich zániku, je možné aplikovať aj vo vzťahu k nepremlčaniu práva predpísať penále. (...) Pre prípad nesplnenia si tejto povinnosti súčasne v § 240 ods. 1 upravuje povinnosť S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžsk/53/2020 Identifikačné číslo spisu: 3019200455 Dátum vydania rozhodnutia: 21.04.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:3019200455.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek sen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Za viacero správnych deliktov prejednaných v jednom konaní je potrebné uložiť jednu úhrnnú sankciu, a to primerane aplikujúc zásadu, že sankcia sa uloží podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt, ktorý je najprísnejšie postihnuteľný. V prípade, ak sú prejednávané správne delikty sankcionované rovnako prísne, výška sankcie sa odvíja od najzávažnejšieho správneho deliktu. (...) Námietku sťažovateľa, že vo veci nie je možné aplikovať absorpčnú zásadu z dôvodu, že žalobca sa dopustil porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. na dvoch odlišných platformách, pova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Asan/33/2019 Identifikačné číslo spisu: 1017200408 Dátum vydania rozhodnutia: 25.03.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1017200408.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a člen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Škoda môže vzniknúť aj v príčinnej súvislosti s vydaním rozhodnutia orgánu štátu, ktoré bude zrušené skôr, ako nadobudne právoplatnosť – v tomto prípade je však potrebné zodpovednosť štátu za škodu, ktorá by vznikla v príčinnej súvislosti s vydaním takéhoto rozhodnutia, posudzovať podľa ustanovení zákona č. 58/1969 Zb., resp. zákona č. 514/2003 Z. z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, a nie podľa ustanovení toho istého zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/102/2019 Identifikačné číslo spisu: 7611204642 Dátum vydania rozhodnutia: 30.12.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Lenka Praženková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7611204642.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu OZEX s.r.o. Prešov, so sídlom v Prešove, Masarykova č. 22A, IČO: 31
Merito veci prejednanie novoobjaveného majetku poručiteľa
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/52/2019 Identifikačné číslo spisu: 1312210044 Dátum vydania rozhodnutia: 15.12.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1312210044.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi: E. R., nar. XX.XX.XXXX, naposledy bytom X. Y. Č
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 5Obo/11/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1091896661 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Moravčíková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1091896661.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členi
Merito veci uložení pokuty 50 000 eur zákon o potravinách
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Asan/9/2019 1016202668 06.10.2020 JUDr. Milan Morava sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1016202668.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Nory Halmovej, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): ENCINGER SK s.r.o., so sídlom Jadranská 13, Bratislava, IČO: 46 856 382, prá
Merito veci pozemky a reštitúcie
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Sžrk/21/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7017200020 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Nora Halmová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7017200020.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory H
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V súvislosti s vyššie uvedenou dovolacou námietkou dovolateľky je potrebné skonštatovať, že pokiaľ odvolací súd dospel k záveru, že uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu malo dôjsť na strane žalovanej k „zneužitiu práva“ v dôsledku čoho bolo potrebné prikloniť sa k názoru o určení hodnoty obchodného podielu ku dňu zániku BSM, bolo jeho povinnosťou označiť právny predpis na základe ktorého bol tento „nový“ názor (o zneužití práva žalovanou) prijatý a umožniť jej zaujať k nemu vlastné stanovisko. Rovnaké právo i možnosť vyjadriť sa k prípadnému stanovisku žalovanej mal mať i žalobca. Za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/177/2019 Identifikačné číslo spisu: 5108210588 Dátum vydania rozhodnutia: 29.07.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Marián Sluk Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5108210588.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O.. D. G., bývajúceho v C., F. XX, proti žalovanej E. T., bývajúcej v T. -
MENU