Nájdené rozsudky pre výraz: obchodný register

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2686

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1347 dokumentov
49673 dokumentov
107 dokumentov
161 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
Najvyšší súd 4Sžf/ 1/201 6 Slovenskej republiky 4Sžf/ 45/2016 4Sžf/ 46/2016 4Sžf/47/2016 4Sžf/ 48/2016 4Sžf/ 49/2016 4Sžf/50/2016 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudkýň JUDr. Nory Ha lmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: RONY -TEX , s.r.o., Nám. A. H. Škultétyho 734/6 , Veľký Krtíš , IČO: 36 648 221 , z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžfk/73/2019 1014200431 25. 08. 2020 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2020:1014200431.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): AUTO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžf/67/2015 1014201280 17. 10. 2017 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2017:1014201280.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcov: 1/ INGSTEEL spol. s r.o.,
Meritum určenie neplatnosti zmluvy
Najvyšší súd 3Ob do/40 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu : Ú. , so sídlom D. , IČO: X. , proti žalovan ým : 1/ S., so sídlom M. , IČO: X. , zastúpeného A.A. , so sídlom G. , IČO: X. , v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. A. , 2/ V. , so sídlom K. , IČ
Meritum o zdržanie sa nekalosúťažného konania, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia a poskytnutia primeraného zadosťučinenia
Najvyšší súd Sloven skej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací , v právnej veci žalobcov : K. , spoločníkom a konateľom : JUDr. P. K. , advokát, s. r. o, so sídlom S., IČO: X. , proti žalovanému : T. , národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom B. , IČO : X. , zast. Mgr. A. Č. , advokátkou a konateľkou spoločnosti T. , s. r. o., so sídlom L. , IČO: X. , o zdržanie sa nekalosúťažného konania , náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
Právna veta: Neuhradenie daňových povinností (neuhradenie dane, ktorú daňový subjekt priznal v daňovom priznaní, resp. skrátenie dane pri nesprávnom výpočte základu dane) nie je samo o sebe trestným činom neodvedenia dane a poistného, resp. skrátenie dane a poistného. Trestnoprávna zodpovednosť v tomto prípade nie je konštruovaná ako zodpovednosť objektívna, teda ako zodpovednosť za výsledok (dlh), ale ako zodpovednosť individuálna, ktorá vychádza zo zodpovednosti za konanie, a to za konanie zavinené. Aby mohlo prísť k trestnoprávne relevantnému konaniu, nestačí, ak niekto spôsobí daňový dlh, ale je nevyhn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9510100079 Dátum vydania rozhodnutia: 23. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9510100079.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverej nom zasadnutí 23. augusta 2017 v Bratislave v trestnej veci proti obžalovanému M. T. a spol., pre zločin
MENU