Nájdené rozsudky pre výraz: obchodný register

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2686

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1347 dokumentov
49673 dokumentov
107 dokumentov
161 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 1 092 546,44 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obo/10/2020 6001899510 22. apríla 2021 JUDr. Ivana Nemčeková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6001899510.2 ROZSUDOK K. súd W. republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. H. Nemčekovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Lenky Praženkovej, v spore žalobcu: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, proti žalované
Meritum neúčinnosť prevodu nehnuteľností
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/17/2020 5916202824 21. apríla 2021 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5916202824.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu BAŇA Ružomberok, s.r.o., so sídlom v Ružomberku, Bystrická cesta 51, zastúpeného JUDr. Petrom Kovačevom, advokátom so sídlom v Ružomberku, Podhora 1321/30, proti žalovanej S. Q., bývajúcej v W. XXX, zastúpenej JUD
Meritum stavebné konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Ndz/1/2021 1020200881 13. apríla 2021 JUDr. Jana Hatalová predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1020200881.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. Ing. I. R.V., bytom U. XX, XXX XX Q., 2/ Ing. arch. D. Č., bytom C. XX, XXX XX Q. 3/ Mgr. L. B., PhD., bytom C. X, XXX XX Q.-D., 4/ Mgr. C. G., bytom U. X, XXX XX Q., všetci zastúpení spoločnosť
Meritum 1 924,92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/93/2020 1113209366 30. marca 2021 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1113209366.1 ROZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom Štúrova 33, Košice 040 01, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu CK FENÍCIA s.r.o., so sídlom Mlynská 27, Košice 040 01, IČO: 36 698 598, zastúpenej advokátkou Mgr. Jankou Kr
Meritum dosiahnutie zhody medzi zápisom v ob. registri
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 30. decembra 1899 sudca ROZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom obchodnej spoločnosti INAGRO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1702/4, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 43 892 078, začatom na návrh navrhovateľa V. A., nar. XX. Y. XXXX, bytom S., za účasti P. S., nar. XX. V. XXXX, bytom
Meritum dosiahnutie zhody medzi zápisom v ob. registri
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/62/2020 4111214693 25. marca 2021 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4111214693.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom obchodnej spoločnosti INAGRO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1702/4, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 43 892 078, začatom na návrh navrhovateľa V
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžfk/50/2019 1016200482 25. marca 2021 JUDr. Ivan Rumana predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1016200482.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudcov JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): STORM PROMOTION, spol. s r.o., IČO
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžfk/52/2019 7015201297 25. marca 2021 JUDr. Ivan Rumana predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:7015201297.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudcov JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): STAVEBNÁ RECYKLAČNÁ A KONZULTAČNÁ
Meritum daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžfk/11/2020 4018200623 25. marca 2021 JUDr. Ivan Rumana predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4018200623.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudcov JUDr. Milana Moravu a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): NAU s.r.o., Hlavná 75, Čata, IČO:
Meritum uložení pokuty 3 000 eur zák. o cenných papieroch
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Asan/27/2019 1017200665 25. marca 2021 JUDr. Elena Berthotyová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1017200665.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): K. S., narodený dňa XX.XX.XXXX, bytom Š.
MENU