Nájdené rozsudky pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4770

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1611 dokumentov
16028 dokumentov
33 dokumentov
12 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013200749 Dátum vydania rozhodnutia: 23. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1013200749.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Sone Langovej, v právnej vec i žalobcu: D., zastúpeného JUDr. Ján Florián Gajniak advokát s.r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 2, Brati
Meritum 141 144,95 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obo/6/2020 6019200284 27. apríla 2021 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6019200284.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu JUDr. Gabriely Mederovej a JUDr. Lenky Pražekovej, v spore žalobcu: JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, správ
Meritum § 221/1, 2 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/56/2019 5109010648 12. novembra 2019 JUDr. Peter Paluda ECLI:SK:NSSR:2019:5109010648.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci obvineného H. S. pre pokračujúci prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Trestného zák
Meritum § 185a/1 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9507100043 Dátum vydania rozhodnutia: 11. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9507100043.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Harabina, v trestnej veci obžalovaného G. C. a spol., pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a te
Meritum určenie neplatnosti zmluvy
Najvyšší súd 3Ob do/40 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu : Ú. , so sídlom D. , IČO: X. , proti žalovan ým : 1/ S., so sídlom M. , IČO: X. , zastúpeného A.A. , so sídlom G. , IČO: X. , v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. A. , 2/ V. , so sídlom K. , IČ
Meritum náhradu škody vo výške 998 040,98 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obo/12/2019 6116203895 10. marca 2021 JUDr. Ivana Izakovičová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6116203895.5 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek JUDr. Beaty Miničovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej v spore žalobcu: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,
Meritum § 296 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9514100138 Dátum vydania rozhodnutia: 7. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Harabin Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9514100138.7 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. júla 2017, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Martina Piovartsyho a JU Dr. Pavla Farkaša, v trestnej veci proti obžalovanému T. R. P. R. J. Š. Y. M. J. a spol., pre zločin založen
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského na verejnom zasadnutí 27 . februára 201 4 v Bratislave v trestnej veci obžalovan ého M. V. pre pokračovací trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s pokračovacím trestným činom neodvedenia dane a poistného podľa § 277
Meritum odvolanie obžalovaných, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, poškodenej
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2017, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša, v trestnej veci proti obžalovanému T. R. a spol., pre zločin založe nia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné, o odvolaní obžalovaných T. R., J. E., Q. T. a P. K. , prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ge
Najvyšší súd 1Sž hp u/1/20 09 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD., v právnej veci žalobcov: 1/ Doprastav, a. s., Drieňová 27, Bratislava, zast. JUDr. Jurajom Kuráňom , advokátom z advokátskej kancelárie KURÁŇ & MARKOVÁ, advokátska kancelária, s. r. o., IČO: 36 769 771, so sídlom M
MENU