Nájdené rozsudky pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4759

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1604 dokumentov
10092 dokumentov
33 dokumentov
11 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum neúčinnosť prevodu nehnuteľností
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/17/2020 5916202824 21. apríla 2021 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5916202824.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu BAŇA Ružomberok, s.r.o., so sídlom v Ružomberku, Bystrická cesta 51, zastúpeného JUDr. Petrom Kovačevom, advokátom so sídlom v Ružomberku, Podhora 1321/30, proti žalovanej S. Q., bývajúcej v W. XXX, zastúpenej JUD
Meritum určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/7/2021 1115215334 14. apríla 2021 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1115215334.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobcu E. E. E..A..O.., so sídlom v E., L. XXX, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného Mgr. Petrom Hargašom, ad
Meritum určenie neexistencie záložného práva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/240/2018 2213217286 31. marca 2021 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2213217286.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkýň 1/ O. S., bývajúcej v W. - X. P., P. XX/XX, 2/ X. A., bývajúcej v N., Q. XXX/XX, 3/ U. S., bývajúcej v W. - H., S. XXXXX/X, žalobkyne 1/ až 3/ zastúpené JUDr. Libušou Dočkalovou, advokátkou so sídlom v Bratislave - me
Meritum 3 857,76 eura s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/104/2020 1514206953 31. marca 2021 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1514206953.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnom spore žalobkyne EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, zastúpenej TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., advokátskou kanceláriou, so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 36 613 843, proti žalovane
Meritum určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/45/2020 7917205391 31. marca 2021 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7917205391.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobcov 1/ Ing. M. I., bytom v D., I. XXXX/XX, 2/ Š. I., bytom v D., I. XXXX/XX, proti žalovanej
Meritum dosiahnutie zhody medzi zápisom v ob. registri
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 30. decembra 1899 sudca ROZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom obchodnej spoločnosti INAGRO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1702/4, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 43 892 078, začatom na návrh navrhovateľa V. A., nar. XX. Y. XXXX, bytom S., za účasti P. S., nar. XX. V. XXXX, bytom
Meritum dosiahnutie zhody medzi zápisom v ob. registri
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/62/2020 4111214693 25. marca 2021 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4111214693.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom obchodnej spoločnosti INAGRO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1702/4, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 43 892 078, začatom na návrh navrhovateľa V
Meritum ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/58/2020 1514218526 25. marca 2021 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1514218526.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne S.. H. V. J., trvale bytom v G., Ž. X, zastúpenej splnomocnenkyňou URBAN STEINECKER GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom v Bratislave - mestskej časti Staré Mesto, Havlíčkova 16, proti žalovanej N
Meritum 1 542 338,62 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/4/2020 5116218297 24. marca 2021 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:5116218297.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a JUDr. Ivice Čelkovej, v spore žalobkyne JUDr. Aleny Balážovej, so sídlom Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, správkyn
Meritum náhradu škody vo výške 998 040,98 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obo/12/2019 6116203895 10. marca 2021 JUDr. Ivana Izakovičová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6116203895.5 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek JUDr. Beaty Miničovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej v spore žalobcu: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,
MENU