Nájdené rozsudky pre výraz: občianske súdne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4767

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1608 dokumentov
21418 dokumentov
33 dokumentov
12 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/86/2018 1196899707 25. februára 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1196899707.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jany Haluškovej v spore žalobkyne A.. K. Y., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom H. X, XXX XX L., zastúpenej KRALIK & PA
Právna veta: Pri zodpovedaní dovolateľom nastolenej právnej otázky, ktorá v doterajšej rozhodovacej praxi dovolacieho súdu nebola riešená, je potrebné pojmové znaky agentúry dočasného zamestnávania dané v § 29 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti vykladať vzhľadom na odkazovací charakter tejto právnej normy v spojení s § 5 a § 58 Zákonníka práce. Agentúra dočasného zamestnávania môže občana v pracovnom pomere zamestnávať buď na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi 22e) na území Slovenskej republiky alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu.35a). Poznámka pod bodom 22 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/10/2019 8716210788 25. februára 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:8716210788.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu D. T.I., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. X, XXX XX Q., zastúpeného JUDr. Svätoslavom Vaškom, advokátom so sídlom Baštová 5/A, 085 01 Bardejov, proti žalovanému KeyRock, s. r. o., so sídlom Štefánikova 3024
Meritum neplatnosť darovacej zmluvy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/155/2020 8117220186 25. februára 2021 JUDr. Viera Petríková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8117220186.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Y. V., bývajúcej v T., právne zastúpenej advokátom JUDr. Jozefom Kravecom, CSc., so sídlom v Košiciach, Čingovská 9, proti žalovanej R. H., bývajúcej v Q., t. č. v M., o neplatnosť darovacej zmluvy, vedenom na
Meritum 159 604,36 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Ndob/1/2021 6118240971 25. februára 2021 Mgr. Soňa Pekarčíková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6118240971.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: M.B.A. Financie s.r.o., so sídlom Gusevova 1415/6, Bratislava, IČO: 36 754 404, zastúpeného Mgr. et Mgr. Adamom Vrbeckým, usadeným euroadvokátom so sídlom Tallerova 4, Bratislava proti žalovanému:
Meritum zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehn.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/12/2021 7510204981 24. februára 2021 JUDr. Peter Brňák sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7510204981.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O. P., bývajúceho v J. XXX, proti žalovaným 1/ Y. P., bývajúcemu v J. T. XXX, 2/ neb. V. P., naposledy bývajúcemu v K., K. XX, 3/ E. P., bývajúcej v K., K. XX, žalovaní 1/ a 3/ zastúpení advokátskou kanceláriou CHOCH
Meritum vymoženie 211,11 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5XEObd/12/2020 8305211505 16. februára 2021 JUDr. Andrea Moravčíková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:8305211505.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, proti povinnej: V. Z., predtým U., nar. XX.X.XXXX, bytom X. XX, o vymoženie sumy 211,11 eur s pr
Meritum 518 125,20 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/15/2020 2519202504 20. januára 2021 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2021:2519202504.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: L. nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom O. právne zastúpený: TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843, proti žalovanému: ZF Slovakia, a. s., so sídlom Strojárenská 2, Trnava, IČO:
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/200/2020 4211218992 25. novembra 2020 JUDr. Branislav Král sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4211218992.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu X.. H. V., správcu konkurznej podstaty úpadcu Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii, so sídlom v Komárne, Petőfiho 7, IČO: 00 168 858, zastúpeného JUDr. Róbertom Faturom, advokátom, so sídlom v Považsk
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/201/2020 4211218992 25. novembra 2020 JUDr. Branislav Král sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4211218992.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu X.. H. V., správcu konkurznej podstaty úpadcu Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii, so sídlom v Komárne, Petőfiho 7, IČO: 00 168 858, zastúpeného JUDr. Róbertom Faturom, advokátom, so sídlom v Považsk
Meritum 8 942,1 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/13/2020 6119237962 30. septembra 2020 JUDr. Anna Marková ECLI:SK:NSSR:2020:6119237962.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: WReality s. r. o., so sídlom Južná trieda 66/1591, Košice, IČO: 44 026 773, zast.: JUDr. František Kočka, advokát, Timonova 13, Košice, IČO: 30 665 981, proti žalovanému: EL-Moto s. r. o., so sídlom Rakoľuby 247, Kočov
MENU