Nájdené rozsudky pre výraz: objektívna zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 648

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

238 dokumentov
4000 dokumentov
53 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum náhradu škody 115 676,74 eura
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/237/2018 4312218992 31. marca 2021 JUDr. Jana Bajánková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4312218992.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jany Haluškovej, v spore žalobcov 1/ V.. U. U., trvalým pobytom v O. Y., D. XXX, zastúpeného V.. U. U., trvalým poby
Meritum 5 300,04 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/120/2020 3508201191 31. marca 2021 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2021:3508201191.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave, Čulenova č. 6, IČO: 36361518, zastúpenej spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so sídlom v Košiciach, Kováčska č. 53, IČO: 36730564, proti žalo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/247/2018 1111227367 29. 03. 2021 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2021:1111227367.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu JUDr. K. D., bytom v K., J. XX, proti žalovanej Slovenskej republike, v mene ktorej koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Račianska 71, o náhradu škody, vedenom na Okresnom súde B
Meritum uložení pokuty 3 000 eur zák. o cenných papieroch
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Asan/27/2019 1017200665 25. marca 2021 JUDr. Elena Berthotyová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1017200665.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igora Belka, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): K. S., narodený dňa XX.XX.XXXX, bytom Š.
Meritum uložení pokuty 3 000 eur nelegálna práca
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Asan/23/2019 8018200277 24. marca 2021 JUDr. Katarína Benczová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8018200277.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a z členov JUDr. Pavla Naďa a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: ELDOS - EZ, s.r.o., so sídlom Zelená voda 2076/5, Nové Mesto nad Váho
Meritum 6 938,33 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/27/2021 6716207201 10. marca 2021 JUDr. Martin Holič sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6716207201.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej, a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Martina Holiča, v spore žalobkyne B. W., so sídlom v A., L.. XX. P. X, IČO: XX XXX XXX, proti žalovanej P. F., P..B.., so síd
Meritum 6 842,32 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/59/2020 2215208477 25. februára 2021 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2215208477.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, zastúpeného Mgr. Miroslavom Hanecom, advokátom so sídlom Hruštiny 602, 010 01 Žilina, proti žalovanému: Z. P., nar.
Meritum 16 794,05 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/59/2020 1314215521 29. januára 2021 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1314215521.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SPP - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, zast. JUDr. Jurajom Čorejom, právnikom spoločnosti, proti žalovanému: W. N., Š. XXX/XX, M., zast. advokátskou ka
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/2/2020 7913213180 27. januára 2021 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7913213180.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Mesto Trebišov, so sídlom v Trebišove, M. R. Štefánika č. 862/204, IČO: 00331996, 2/ Cirkevná základná škola sv. Juraja, so sídlom v Trebišove, Gorkého č. 55, IČO: 35541083, zastúpených spoločnosťou IURISTICO
Meritum 618 948,31 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/18/2020 6117230000 26. januára 2021 JUDr. Miroslava Janečková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6117230000.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu BFF Central Europe s.r.o., Mostová 2, Bratislava mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 44 414 315, zastúpený advokátom JUDr. Felixom Neupauerom, Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, proti žalovan
MENU