Nájdené rozsudky pre výraz: obnova konania v daňovom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutím o povolení obnovy konania v daňovom konaní nie je vždy rozhodnutím procesným a ako také nie je vylúčené z preskúmania súdom ustanovením § 248 ods. 2 písm. e) O. s. p..

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v B. B., ktoiým bola zamietnutá žiadosť o obnovu konania v daňovom konaní s odôvodnením, že neboli splnené podmienky na obnovu konania podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“). zákonnej lehote pod
Kľúčové slová: vylúčenie zo súdneho prieskumuobnova konania v zmysle daňového poriadku
R 67/2002
Právna veta: Rozhodnutím o povolení obnovy konania v daňovom konaní nie je vždy rozhodnutím procesným a ako také nie je vylúčené z preskúmania súdom ustanovením § 248 ods. 2 písm. e) O. s. p..

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v B. B., ktoiým bola zamietnutá žiadosť o obnovu konania v daňovom konaní s odôvodnením, že neboli splnené podmienky na obnovu konania podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“). zákonnej lehote pod
Kľúčové slová: vylúčenie zo súdneho prieskumuobnova konania v zmysle daňového poriadku
R 67/2002
Právna veta: Rozhodnutím o povolení obnovy konania v daňovom konaní nie je vždy rozhodnutím procesným a ako také nie je vylúčené z preskúmania súdom ustanovením § 248 ods. 2 písm. e) O. s. p..

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán svojím rozhodnutím zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky v B. B., ktoiým bola zamietnutá žiadosť o obnovu konania v daňovom konaní s odôvodnením, že neboli splnené podmienky na obnovu konania podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“). zákonnej lehote pod
Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil so záverom prvostupňového súdu, že správca dane sa pri zisťovaní skutkového stavu opieral pri vydaní rozhodnutia nielen o výpoveď svedka KapczáraK., ale aj o ďalšie dôkazy, z ktorých vyplynulo, že spoločnosť GlobalG. ServiceS. s.r.o. KošiceK. v podstate nemala funkčného riaditeľa, v spornom období neobchodovala s kovovým šrotom, nikto v spoločnosti nevystavil faktúru pre žalobcu a za spoločnosť konal podľa výpovede samotného žalobcu MariánM. KamencaK., ktorý nebol oprávnený v mene spoločnosti žiadnym spôsobom konať. Z výpovede bývalého konateľa spoločnosti Globa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Sžf/3/20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej , PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalob cu : Ing. Vladimír V. Vasilisko V. , bytom Mládežnícka M. 68 X. , Košice K. -Šaca Š., zastúpen ého JUDr. Eugenom E. Kostovčíko mK. , advokátom z Košíc K. , Gelnická G. 33 X. , proti žalovan
Meritum prípustnosť súdneho prieskumu rozhodnutia o povolení obnovy konania v správnom konaní - § 248 písm. a) OSP
Najvy šší súd 2 Sž o 18 2/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov: 1/ D. , 2/ V. , s.r.o. , obidvaja zastúpení A. , proti žalovanému: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici , v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 1/2009/01868 -004 z o dňa 29. septembra 2009 , o odvolaní žalobc ov proti u zneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14. mája 2010 , č. k.
MENU