Nájdené rozsudky pre výraz: obsah katastra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum 466,76 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/26/2018 6115200265 15.10.2018 JUDr. Jana Veselá Zemaníková sudca ECLI:SK:NSSR:2018:6115200265.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Otto Markech, so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda, správca podstaty úpadcu Peter Križan, podnikajúci pod obchodným menom Peter Križan - MÄSKO, miesto podnikania Svätoplukova
Meritum katastrálne veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžrk/5/2019 6017200689 30. júna 2020 JUDr. Jana Hatalová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6017200689.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Pozemkové spoločenstvo Nandráž, IČO: 35 671 181, so sídlom Nandraž 2,
Meritum § 5 ods. 2zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžo 129/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci navrhovateľa: P. M., bytom S., právne zastúpený JUDr. M. V., advokátom so sídlom v M. proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Michalovce, Sama Chalupku č. 18, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu č. j. 2008/00758-KNO zo
Meritum reštitúcia podľa § 3 zákona č. 503/2003 Z.z., konfiškát
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci navrh ovateľ ov : 1/ F. K. , bytom B. , 2/ Ing. Ľ. K., bytom M ., 3/ J. K., bytom M ., 4/ A. R., K., 5/ A. K., bytom N, 6/ B. G., bytom B ., 7/ D. E., bytom T., 8/ L. K., bytom C ., 9/ Ing. A. K., bytom K., 10/ D. K., bytom P., 11/ In
Meritum reštitúcia podľa § 3 zákona č. 503/2003 Z.z., konfiškát
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 334/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci navrhovateľov: 1/ F.K. , bytom B. , 2/ Ing. Ľ. K., bytom M., 3/ J. K., bytom M., 4/ A. R., K., 5/ A. K., bytom N, 6/ B. G., bytom B., 7/ D. E., bytom T., 8/ L. K., bytom C., 9/ Ing. A. K., bytom K., 10/ D. K., bytom P., 11/ Ing. K.
Meritum katastrálne veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7014201161 Dátum vydania rozhodnutia: 10. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7014201161.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD a z členov JUDr. Nory Halmovej a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci žalobkyne: A., právne zastúpená: Mgr. Alena Mikudová, advokátka, so sídlom Orlická 2698/16, Poprad, pro
MENU