Nájdené rozsudky pre výraz: obsahové náležitosti rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 51

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
342 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o zaplatenie 376,09 Eur / 11 330 Sk / s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 110/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M., s. r. o., Ž. proti žalovanému v 1. rade: M. D., S. a žalovanému v 2. rade: M. Z., P., o zaplatenie 376,09 Eur / 11 330 Sk / s prísl., o odvolaní žalovaného v 2. rade proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 29. októbra 2008 č. k. 14 Cb 6
Merito veci o určenie odporovateľnosti právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo 16/2009 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: JUDr. I. S., H., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu K. I., spol. s r. o., K., proti žalovanému: Ing. H. K., L., o určenie odporovateľnosti právneho úkonu, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo
Merito veci o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/134/2011 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: P. K., narodený X., bytom S., D. ul. č. X., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o predčasný starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 30. mája 2011, č.k. 15Sd/11/2011
Merito veci o neúčinnosť právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 69/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. J. J., R. , správca konkurznej podstaty úpadcu B. S., a. s., B. zastúpený advokátom JUDr. L. J., D. proti žalovanému: V. , a. s., T. G. M. , zastúpený advokátom JUDr. D. I., N. , P. O. B. , o neúčinnosť právneho úkonu, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 26. februára 2010 , č. k. 15Cb/340/2001 -96 , takto r o z h o d o l:
Merito veci daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžfk/63/2018 2017200096 10.12.2018 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2018:2017200096.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľa): B. A., narodený XX. T. XXXX, bytom Š. XXXX/X, U., IČO: 368 940 01, zast.: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, Trnava, IČO: 36 865 281, proti
Merito veci o zaplatenie 10 189,87 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Obo 77/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. s. r. o. Rožňava, P. F., K., zast. advokátom JUDr. A. M., C. proti žalovanému: A. – S.,
Merito veci o zaplatenie 1 165,27 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 48/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. V. I. – A., D., IČO: X., zastúpený advokátom JUDr. E. Š., P. proti žalovanému A. – G., s. r. o., G., IČO X., zastúpený advokátkou JUDr. G. K., F., o zaplatenie 1 165,27 eur s prísl., o dovolaní žal
Merito veci pozemkové veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžr/48/2016 Identifikačné číslo spisu: 1004111059 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1004111059.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: V. A. a spol., bytom S., ul. P. XXX/XX, proti odporcovi:
Merito veci daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžfk/10/2018 7016201330 13.09.2019 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec sudca ECLI:SK:NSSR:2019:7016201330.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): BC SERVIS, s.r.o., IČO: 36 576 468,
MENU