Nájdené rozsudky pre výraz: obsahové náležitosti rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
345 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o starobný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/134/2011 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: P. K., narodený X., bytom S., D. ul. č. X., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o predčasný starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 30. mája 2011, č.k. 15Sd/11/2011
Merito veci o neúčinnosť právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 69/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. J. J., R. , správca konkurznej podstaty úpadcu B. S., a. s., B. zastúpený advokátom JUDr. L. J., D. proti žalovanému: V. , a. s., T. G. M. , zastúpený advokátom JUDr. D. I., N. , P. O. B. , o neúčinnosť právneho úkonu, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 26. februára 2010 , č. k. 15Cb/340/2001 -96 , takto r o z h o d o l:
Merito veci daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžfk/63/2018 2017200096 10.12.2018 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2018:2017200096.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľa): B. A., narodený XX. T. XXXX, bytom Š. XXXX/X, U., IČO: 368 940 01, zast.: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, Trnava, IČO: 36 865 281, proti
Merito veci pozemkové veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžr/48/2016 Identifikačné číslo spisu: 1004111059 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1004111059.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: V. A. a spol., bytom S., ul. P. XXX/XX, proti odporcovi:
Merito veci nepriznanie peňažného príspevku na prepravu
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 1Sžsk/30/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200783 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7015200783.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z pred
Merito veci daňové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžfk/10/2018 7016201330 13.09.2019 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec sudca ECLI:SK:NSSR:2019:7016201330.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): BC SERVIS, s.r.o., IČO: 36 576 468,
Merito veci o 3 646,22 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Cdo 385 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu T. D. , zastúpeného JUDr. V. D. , advokátom so sídlom v P., proti žalovanému Mgr. MVDr. P. K. , zastúpenému JUDr. V. B. , advokátom so sídlom v P., o zaplatenie 3 646,22 € s prísl ušenstvo m , vedenej na Okresnom súde Bardejov, pod sp .zn. 1 C 173/2008 , o do volaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. mája 2012, sp. zn. 8 Co 72 /2011 , takto
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/42/2016 Identifikačné číslo spisu: 8012200693 Dátum vydania rozhodnutia: 25.10.2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8012200693.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. H. F., trvale bytom W. X, L., právne zastúpenej: J
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžsk/5/2017 Identifikačné číslo spisu: 5016200565 Dátum vydania rozhodnutia: 20.02.2018 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5016200565.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava G
MENU