Nájdené rozsudky pre výraz: obvinený vo výkone väzby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
23 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri dôvode väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b/ Tr. por. treba vyhodnotiť aj tú skutočnosť, že zákon o výkone väzby č. 221/2006 Z. z. Tr. por. vylučuje, aby mohlo u osôb, ktoré vykonávajú väzbu dôjsť k nadviazaniu kontaktov a prípadnému ovplyvňovaniu. Sudca už pri postupe podľa § 75 pri upovedomení ústavu na výkon väzby o väzbe musí vyznačiť, že ide o spoluobvinených. Podľa § 7 ods. 2 písm. d/ obvinení, ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Tr. zák. sa umiestňujú oddelene od ostatných obvinených. Podľa § 7 ods. 3 obvineného možno umiestniť v cele samostatne, ak o to požiada orgá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predseda JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na nev erejnom zasadnutí úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. a iné, o sťažnosti obvineného proti uzneseniu Š pecializovaného trestného súdu, pra covisko Banská Bystrica, sp. zn. Tp 81/2009, zo dňa 18. mája 2011, takto r o z h o d o l : Podľa § 194 ods. 1 písm.
Právna veta: Procesným právom účastníka je právo na riadne odôvodnenie rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplýva z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. a znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia. Jeho porušením sa účastníkovi odníma možnosť náležite skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravodlivé súdne konanie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/203/2015 1013202230 26. 04. 2017 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2017:1013202230.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: F., J. t. č. ÚVTOS Leopoldov, Gucmanova 19/670, Leopoldov, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ulica 29. augusta 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odporcu zo dňa 27.09.2013 a
Meritum sťažnosť obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tomana a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Ing. Antona Jakubíka na neverejnom zasadnutí konanom dňa 25. augusta 2009 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému M. M. a spol. pre zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 3 písm. c/, ods. 4 písm. a/, písm. b/ Tr.zák. a iné, o sťažnosti obvineného M. M. proti uzneseniu sudkyne p
Meritum dovolani obv.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 17. jú - na 2009 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu a sudcov JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci proti obvinenému M. T. , pre zločin znásilnenia podľa § 199 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a iné, o dovolaní obvineného pr oti uzne seniu Krajského súdu v Trenčíne , sp. zn. 3 To 13/2008 zo dňa 6. marca 2008 rozhodol t a k
Meritum § 172/1c,d, 2e Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5113010572 Dátum vydania rozhodnutia: 7. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5113010572.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Gabriely Šimonovej na neverejnom zasa dnutí 7. februára 2018 v Bratislave v trestnej veci obvineného B. B., pre obzvlášť závažný zločin nedovo
Meritum sťažnosť obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsed u JUDr . Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského, v trestnej veci obvineného T. F. a spol. za zločin založenia , zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák., zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. s poukázaním na § 140 písm. c/ Tr. zák. a zločin
Meritum § 145/1, 2d Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/31/2020 1116896200 18. mája 2021 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1116896200.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Martiny Zeleňakovej a JUDr. Aleny Šiškovej, v trestnej veci obvineného T. F. pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší súd 6 Tost 10/2017 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského, v trestnej veci obvineného T. F. a spol. za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák., zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. s poukázaním na § 140 písm. c/ Tr. zák. a zločin poškodzovan
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama V. Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 21. decembra 2016 v Bratislave , v trestnej veci obvinen ého M. H. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d
MENU