Nájdené rozsudky pre výraz: obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

50 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum sťažnosť obvineného a prokurátora ÚŠP GP SR
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného M. H. , pre zločin založenia a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. , prerokoval na neverejnom zasadnutí 30 . novembra 2011 v Bratislave sťažnosti obvine ného M. H. a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry G enerálnej prokuratúry Slovenskej
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovart syho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 02. októbra 2012 v trestnej veci proti obžalovanému I. H. a spol. pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1 Tr . zák. účinného do 31. 12. 2005 spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. a iné , o návrhu obžalovaného I. H. na odňatie a prikázanie ve
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 3 8/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. júla 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Petra Paludu v trestnej ve ci proti obvinenému T. M. , pre doko naný obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu podľa § 186 ods. 1, ods. 2 písm. b), odse k 3 písmeno a) Tr. zák. a podľa § 186 ods. 4 písm. a) Tr. zák. v štádi
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. júla 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Martina Bragela a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci proti obvinenému J. P. , pre dokonaný obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu podľa § 186 ods . 1, ods. 2, písm . b), odsek 3 písmeno a) Tr . zák. a podľa § 186 ods . 4 písm . a) Tr. zák. v štádiu pokusu pod
Meritum sťažnosť prokurátora a obvinených
N a j v y š š í s ú d 4 Tost 22 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného A. B. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí 26. júla 2011 o sťažnos ti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry G enerálnej p rokuratúry Slovenskej r
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 6Tdo/37 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Martina Bargela vo veci obvineného A. P. , pre pokračovací obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu podľa § 186 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/ Trestného zákona a iné trestné činy , na ne verejnom zasadnutí konanom 13. júla 2016 v Bratislave, o dovolaní obvineného A. P. proti r
Meritum sťažnosť obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 4. apríla 2012 v trestnej veci obvineného R. S. pre zločin vydieračského únosu podľa § 186 ods. 1, ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. a/ Tr. zák., o sťažnosti obvineného proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku , pr acovisko B anská Bystrica
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a s udcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUD r. Viliama Dohňanského , v trestnej veci obvinen ého V. R. a spol. , pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné , na neverejnom zasadnutí dňa konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica , zo dňa 14 . februára 201 2, sp. zn. Tp 30/201 1
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obvineného B. Š. a spol. , pre dokonaný obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu podľ a § 186 ods. 1, ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. a podľa § 186 ods. 4 písm. a/ Tr. zák. v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák . s poukazo m na § 138 písm. a/, d/, f/,
Meritum § 186/1, 2b, 3a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/55/2019 6117010582 29. apríla 2020 JUDr. Gabriela Šimonová ECLI:SK:NSSR:2020:6117010582.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej, sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí konanom 29. apríla 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvinených 1/ E. V., 2/ C. P., 3/ H. P
MENU