Nájdené rozsudky pre výraz: odmena a náhrada výdavkov správcu konkurznej podstaty

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Postavenie účastníka konania majú v konkurze dlžník a veritelia v zmysle ustanovenia § 7 ZKV. Správca konkurznej podstaty nie je účastníkom konkurzného konania. Je ďalšou osobou zúčastnenou v konkurznom konaní. Účastníkom konania je len vtedy, ak uplatňuje odmenu a náhradu výdavkov, ak tieto nároky neboli uspokojené pred vydaním rozvrhového uznesenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/67/2009-834 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S. republiky v konkurznej veci úpadcu: A., s.r.o., „v konkurze“, so sídlom J., 010 01 Ž., IČO: X., na odvolanie JUDr. D. G., správkyne konkurznej podstaty úpadcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51– 24 K 241/97-814 zo dňa 23. apríla 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej. republiky odvolanie správcu konkurznej podstaty úpadcu: A., s.r.o., „v konkurze“ Ž., proti uzn
Meritum o konečnej správe
Najvyšší súd 5 Obo 63 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v konkurznej veci úpadcu: M. , s.r.o., K.M. , IČO: X. , o konečnej správe, vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn.: 4K 1/2004, o odvolaní konkurzného veriteľa: S., a.s., C.B. , IČO: X. , proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 15. marca 2011, č. k.: 4K 1/2004 -310, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach
Meritum o konečnej správe
Najvyšší súd 5 Obo 63/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v konkurznej veci úpadcu: M., s.r.o., K.M., IČO: X., o konečnej správe, vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn.: 4K 1/2004, o odvolaní konkurzného veriteľa: S., a.s., C.B., IČO: X., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 15. marca 2011, č. k.: 4K 1/2004-310, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 15. marca 2011,č.k.: 4 K 1/200
Meritum o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci konkurzu na majetok úpadcu P., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku z podstaty 31 741 090,- Sk, na odvolanie JUDr. I., predchádzajúceho správcu konkurznej podstaty a konkurzného veriteľa O., zast. Mgr. R., proti rozvrhovému uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14. apríla 2008 č. k. 51–24 K 5/98-Ga-875, opravenom uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 22. mája
Meritum konkurz
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obo/43/2014 9014897901 30.09.2014 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:9014897901.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: Ing. Miroslav Koscelanský GARMENT, s miestom podnikania: Pčolinská 1410, Snina, IČO: 17 135 737, na odvolanie súdneho exekútora JUDr. Jána Ferka, Exekútorský úrad Humenné, so sídlom: Ul. Partizánska 1057/21,
Meritum konkurz
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obo/3/2020 7002898913 26. novembra 2020 JUDr. Beáta Miničová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7002898913.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: TAVOTERMSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Omská 13, Košice, IČO: 31 672 434, o rozvrhu, o odvolaní konkurzného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, p
MENU