Nájdené rozsudky pre výraz: odmietnutie dovolania obvinených

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 221/1,2,3c Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/63/2018 5718010240 20. augusta 2019 JUDr. Pavol Farkaš ECLI:SK:NSSR:2019:5718010240.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Pavla Farkaša a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Dany Wänkeovej, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 20. augusta 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného S. N., v konaní o podmienečnom prepustení
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Pavla Tomana, JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba, na neverejnom zasadnutí konanom 7. septembra 2009 v Bratislave, v trestnej veci obvineného E. D. a spol., vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 6 T 1/05, prejednal dovolanie, ktoré podal obvinený J. H., proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej repu
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšš í sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí konanom 15. apríla 2010 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ing. J. M. pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 22. septembra 2009, sp. zn. 5 Tos 104/2009, takto r o
Meritum dovolanie obvineneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Petra Szaba a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí konanom 28. júla 2008 v Bratislave v trestnej veci obvineného V. Š., pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 3 písm. d/ Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005), o dovolaní obvineného V. Š. podanom prostredníct
Meritum dovolanie obvineneho
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 10. septembra 2008 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. L., pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005), o dovolaní obvineného M. L. podanéh
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 25 . februára 201 6 v trestnej veci proti odsúdenému Š. H. a spol. pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/ Tr. zá
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 1 Tdo 7/20 15 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky na ne verejnom zasadnutí s verejným vyhlásením konanom dňa 17. apríla 20 15 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti o bvinenému M. Š. pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/ , písm. f/ Tr. zák. a iné, o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajskéh
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Tdo/26/2018 6215010051 20. 03. 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:6215010051.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí konanom 20. marca 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného G. M., pre zločin lúp
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/5/2020 7015897413 21. júna 2021 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7015897413.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obvineného G. L. v konaní o uznanie cudzieho rozhodnutia, na neverejnom
Meritum dovolanie
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému Mgr. P. K., vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 2 T 105/02 prerokoval na verejnom zasadnutí 27. novembra 2007 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra. Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra. Paludu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka dovolanie obvineného Mgr. P. K., ktoré podal proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 20. ma
MENU