Nájdené rozsudky pre výraz: Odňatie a prikázanie veci inému súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 116

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri úvahách, či sú v konkrétnom prípade dané dôležité dôvody pre odňatie a prikázanie veci v zmysle § 25 Tr. por., treba hodnotiť všetky okolnosti odôvodňujúce takýto postup vo vzájomnej súvislosti a pri posudzovaní ich opodstatnenosti a závažnosti je potrebné prizerať aj na význam zákonných ustanovení o príslušnosti súdov a sudcov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR nevyhovel návrhu Krajského súdu v Košiciach na odňatie trestnej veci proti obvinenému V.R. a spol. vedenej pod sp.zn. 2 T 40/94 a jej prikázanie inému súdu toho istého druhu a stupňa. Z odôvodnenia: Krajský súd v Košiciach v návrhu z 25. augusta 1994 na odňatie a prikázanie veci vedenej pod sp.zn. 2 T 40/94 uviedol, že obaja obvinení majú trvalé bydlisko vo Zvolene, kde sa aj skutočne zdržiavajú. Žalovanú trestnú činnosť mali spáchať jednak na území Českej republiky (body 2,
Právna veta: Podľa § 18 ods. 1 Tr. por. o všetkých trestných činoch toho istého obvineného a proti všetkým obvineným, ktorých trestné činy spolu súvisia, sa môže vykonať spoločné konanie, ak to zrejme nebude brániť ukončeniu veci v primeranej lehote.Podľa § 21 ods. 3 Tr. por. ak sú podmienky spoločného konania, môže súd spojiť na spoločné prejednanie a rozhodnutie veci, v ktorých boli podané samostatné obžaloby. V prípade, ak na obvineného bolo podaných niekoľko obžalôb na rôznych súdoch, tak sa proti nemu vedú samostatné konania a nie konanie spoločné, hoci aj boli podmienky pre jeho vykonanie. Spoločné k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému T. L. pre zločin podvodu v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 k § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. a iné, vedenej na Okresnom súde v Poprade pod sp. zn. 6 T 24/2008, na neverejnom zasadnutí 27. marca 2008 v Bratislave o návrhu na odňatie a prikázanie
Meritum odnatie a prikazanie veci inemu sudu
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. júla 2008 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému M. I. a spol., pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. a/, ods. 5 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005) a iné, podľa § 25 ods. 1 Tr. por. (zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) takto r o z h o d o l : Trestná v
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanej I. P. pre trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. vedenej na Okresnom súde v Bardejove po d sp. zn. 2 T 10/2010 , o návrhu na odňatie a prik ázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. rozhodol na neverejnom zasadnutí konanom 19. mája 2010 v Bratislave t
Meritum navrh obvineneho na odnatie a prikazanie veci
Najvyšší sú d 4 Ndt 1/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUD r. Daniela Hudáka , v trestnej veci obvineného Ing. P. B. , pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/ , ods. 2 písm. e/ Tr. zák. spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. ,
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 31. marca 2011 v trestnej veci obžalovaného JUDr. S. F. , pre obzvlášť závažný zločin s prenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák., o návrhu predsedu senátu Krajského súdu v Košiciach na odňatie a prikázanie veci inému súdu takto r o z h o d o l
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Štefana Sekelského na neverejnom zasadnutí v Bratislave 20. apríla 2011 v trestnej veci obžalovaného S. S. pre zločin sexuálneho násilia podľa § 2 01 ods. 1 Tr. zák. , o návrhu splnomocnenca poškodenej D. D. – JUDr. P. H. na odňatie a prikázanie veci , takto r o z h o d o l : Trestná vec obžalov
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci obvineného JUDr. S. F. pre obzvlášť závažný zločin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 21. júna 2011 v Bratislave o návrhu predsedu senátu Okresného súdu Košice I na odňatie a prikázanie veci po dľa § 23 ods. 1 Tr. por. , takt
Meritum odňatie a prikázanie
N a j v y š š í s ú d 2Ndt/ 6/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 22 . máj a 201 2 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudc ov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinen ej JUDr. S. K. , pre preč in neoprávneného podnikania podľa § 2 51 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b/ Tr. zák. , o návrhu obvinen ej na odňatie a prikázanie v
Meritum návrh na odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 22. mája 2012, v trestnej veci proti obžalovanému A. H. a spol., pre obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu podľa § 186 ods. 1, ods. 2 p ísm. a/, písm. b/ Tr. zák. a iné, o návrhu obžalovaných B. B. a M. N. na odňatie a prikázanie veci
MENU