Nájdené rozsudky pre výraz: odporovanie právnym úkonom bez primeraného protiplnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
12 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci určenie neúčinnosti právneho úkonu
Najvyšší súd 5Obdo/54/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. M.M., SKP F.F.Ú., so sídlom S.., IČO: X., so sídlom kancelárie M., zast. A., so sídlom H., IČO: X., proti žalovaným: 1/ L., s.r.o., so sídlom J., IČO: X., zast. JUDr. M., advokátom, so sídlom M., 2/ P.P., nar. X., bytom J., 3/ K. s.r.o., so sídlom O., IČO: X., žalovaní 2/ a 3/ zast. JUDr. D., advokátom, so sídlom H., o určenie neúčinnosti právneho úkonu, vedenej na Okresn
Merito veci určenie neúčinnosti právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/35/2018 Identifikačné číslo spisu: 8108221533 Dátum vydania rozhodnutia: 28.03.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8108221533.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Michal Jakubek, SKP úpadcu FEVYLANT PLUS, s.
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Odvolací súd nesprávne právne posúdil, koho zaťažuje dôkazné bremeno o preukázaní úpadku dlžníka, ak ide o právny úkon uskutočnený medzi spriaznenými osobami, keď uviedol, že dôkazné bremeno znáša žalobca, teda správca konkurznej podstaty. Z obsahu ustanovenia § 58 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. vyplýva, že v prípade právneho úkonu uskutočneného medzi spriaznenými osobami sa úpadok predpokladá, pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak správca konkurznej podstaty, teda žalobca, preukáže v konaní, že právny úkon bol uskutočnený medzi spriaznenými osobami, čo bol aj daný prípad, úpadok sa predpokladá a môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/52/2021 Identifikačné číslo spisu: 2111206275 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2111206275.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederovej a členov senátu JUD
Merito veci určenie neúčinnosti právneho úkonu a vydanie nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/35/2019 8114229032 31.05.2019 JUDr. Viera Pepelová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:8114229032.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, správca konkurznej podstaty úpadcu B.O.S. Slovakia, a. s. „v konkurze", so sídlom Boženy
MENU