Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie plnomocenstva právnemu zástupcovi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o vylúčenie pohľadávky z majetkovej podstaty
Najvyšší súd 5 Obo 87/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., C., sídlo: X.W.L.S., zast. JUDr. J.T., advokátom so sídlom T., s. r. o., R.B. proti žalovanej: JUDr. M.T., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu D., a. s. „v konkurze“, ul. P.B., IČO: X., so sídlom správkyne konkurznej podstaty: N.D., o vylúčenie pohľadávky z majetku podstaty, na odvolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. júna 2011, č. k
Meritum o vylúčenie pohľadávky z majetkovej podstaty
Najvyšší súd 5 Obo 8 7/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., C. , sídlo: X.W.L.S. , zast. JUDr. J.T. , advokátom so sídlom T. , s. r. o., R.B. proti žalovanej: JUDr. M.T. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu D. , a. s. „v konkurze“ , ul. P.B. , IČO: X. , so sídlom správkyne konkurznej podstaty : N.D. , o vylúčenie pohľadávky z majetku podstaty , na odvolanie žalovanej proti rozsudku Kra jského súdu v Banskej Bystri
Meritum obnovu konania 17C/329/2009 nahradenie prejavu vôle ...
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Nc/6/2020 7117223365 08.09.2020 JUDr. Gabriela Klenková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7117223365.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne M.. C. P., bývajúcej v C., J. XX, proti žalovanému TELESERVIS, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, Lachova 37, IČO: 17 329 299, o povolenie obnovy konania, vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 24 C 36/2017
Meritum o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 211/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. M., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Stanislavom advokátom Rojkom, so sídlom v Považskej Bystrici, Železničná 90/12, IČO: 37 920 022, proti žalovaným 1/ RW-Tech-Gum, s.r.o., so sídlom v Hnúšti, Hlavná 432, IČO: 36 635 081, 2/ Reisner & Wolff Slovensko, s.r.o., so sídlom v Banskej Štiavnici, Križovatka 5, IČO: 36 040 452, obe zastúpené BBH advokátska kancelária, s.r
MENU