Nájdené rozsudky pre výraz: oneskorené podanie opravného prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing.V. H. bytom v B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25. novembra 2008, č. k. 7 Sd 162/2008-9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 25. novembra 2008, č. k. 7 Sd 162/2008-9 z
Merito veci o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 So 6/2009 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing.V. H. bytom v B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25. novembra 2008, č. k. 7 Sd 162/2008-9, takto
Merito veci o úrazovú rentu
Najvyšší súd 7 So 11/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. K., bytom v A., č. d. X., zastúpeného JUDr. Š. Š., advokátom v N., P. ul. č. X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o úrazovú rentu, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 12. decembra 20
Merito veci invalidný dôchodok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7So/79/2015 Identifikačné číslo spisu: 5015200658 Dátum vydania rozhodnutia: 04.08.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5015200658.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: T. K., nar. XX.XX.XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, byt
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžo/194/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013202035 Dátum vydania rozhodnutia: 02.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013202035.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Z. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom D., korešp
Merito veci o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/104/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. K. nar. X., adresa pre doručenie: V. S. S. ul. č. X. Z.Z. proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29.augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. februára 2011, č. k. 20Sd/27/2011-11,
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/1/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: S., štátna príslušnosť Vietnamská socialistická republika, toho času Pobytový tábor O., zastúpenej JUDr. J., O., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Pivonková č. 6, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu ČAS: MU-
Merito veci § 88 ods. 1, 3 zák. č. 461/2003 Z.z.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10So/33/2013 Identifikačné číslo spisu: 3012200827 Dátum vydania rozhodnutia: 30.07.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3012200827.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa V. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., prechodne bytom N., zastú
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10So/37/2015 Identifikačné číslo spisu: 7014201276 Dátum vydania rozhodnutia: 20.05.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7014201276.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M. C., narodený XX.XX.XXXX, N., proti odporcovi: So
Merito veci nedostatočné posúdenie veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/37/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013201684 Dátum vydania rozhodnutia: 18.01.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201684.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Bc. Ing. D. G., bytom T. XX, XXX XX R., proti odporco
MENU