Nájdené rozsudky pre výraz: oneskorené podanie opravného prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci nedostatočné posúdenie veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/37/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013201684 Dátum vydania rozhodnutia: 18.01.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1013201684.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Bc. Ing. D. G., bytom T. XX, XXX XX R., proti odporco
Merito veci invalidný dôchodok
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7So/79/2015 Identifikačné číslo spisu: 5015200658 Dátum vydania rozhodnutia: 04.08.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5015200658.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: T. K., nar. XX.XX.XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, byt
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžo/194/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013202035 Dátum vydania rozhodnutia: 02.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013202035.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Z. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom D., korešp
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7So/51/2015 Identifikačné číslo spisu: 2014200886 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2014200886.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: H. P., J. H. XXX, korešpondenčná adresa L. X.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/103/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013200241 Dátum vydania rozhodnutia: 23.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013200241.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., bytom O. XXX, t.č. vo výkone trestu v ÚVTOS a ÚVV, Mier
Merito veci právnu pomoc
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžo/67/2014 7013201253 06.10.2015 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2015:7013201253.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci navrhovateľa: R.. H. T., M. F. 7, Y. Q. T., proti odporcovi: O. právnej pomoci, kancelária Košice
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10So/37/2015 Identifikačné číslo spisu: 7014201276 Dátum vydania rozhodnutia: 20.05.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7014201276.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M. C., narodený XX.XX.XXXX, N., proti odporcovi: So
Merito veci § 88 ods. 1, 3 zák. č. 461/2003 Z.z.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10So/33/2013 Identifikačné číslo spisu: 3012200827 Dátum vydania rozhodnutia: 30.07.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3012200827.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa V. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., prechodne bytom N., zastú
Merito veci OSP - § 250m - oneskorene podaný návrh
Najvyšší súd 10Sžr/168/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: JUDr. D. Ď., so sídlom N., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu P., a. s. „v konkurze“, so sídlom L., IČO: X., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Námestovo, so sídlom Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo, za účasti: 1/ B., bytom S., nar. X.,
MENU