Nájdené rozsudky pre výraz: oneskorené podanie opravného prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/104/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. K. nar. X., adresa pre doručenie: V. S. S. ul. č. X. Z.Z. proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29.augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. februára 2011, č. k. 20Sd/27/2011-11,
Merito veci § 88 ods. 1, 3 zák. č. 461/2003 Z.z.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10So/33/2013 Identifikačné číslo spisu: 3012200827 Dátum vydania rozhodnutia: 30.07.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:3012200827.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa V. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., prechodne bytom N., zastú
Merito veci o invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing.V. H. bytom v B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25. novembra 2008, č. k. 7 Sd 162/2008-9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 25. novembra 2008, č. k. 7 Sd 162/2008-9 z
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžo/194/2015 Identifikačné číslo spisu: 1013202035 Dátum vydania rozhodnutia: 02.06.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013202035.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Z. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom D., korešp
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7So/51/2015 Identifikačné číslo spisu: 2014200886 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2014200886.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: H. P., J. H. XXX, korešpondenčná adresa L. X.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžo/103/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013200241 Dátum vydania rozhodnutia: 23.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1013200241.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., bytom O. XXX, t.č. vo výkone trestu v ÚVTOS a ÚVV, Mier
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10So/37/2015 Identifikačné číslo spisu: 7014201276 Dátum vydania rozhodnutia: 20.05.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7014201276.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M. C., narodený XX.XX.XXXX, N., proti odporcovi: So
Merito veci invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J proti odporkyni S o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 21 Sd 161/2007-14 zo 4. septembra 2007, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 21 Sd 161/2007-14 zo 4.septembra 2007, p o t v r d z u j e . Účastníkom náhradu trov odvolacieho konan
Merito veci invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu, Ul.29.augusta č.8, Bratislava o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 25.júna 2008, č. k. 23Sd/89/2008-22, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre z 25.júna 2008, č.k. 23Sd/89/2008-22, p o t v r d z u j e . Účastníkom n
MENU