Nájdené rozsudky pre výraz: oneskorené podanie opravného prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9 So 50/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky V. M., bytom Š. č. 1232, proti odporkyni S. P., Ú., U. X.. A. č. 8, B., o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. januára 2008, č.k. 25Sd/283/2007-21, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Žiline z 31. januára 2008, č. k. 25Sd/283/2008-21 p o t v r d z u j
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9 So 50/2008 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky V. M., bytom Š. č. 1232, proti odporkyni S. P., Ú., U. X.. A. č. 8, B., o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. januára 2008, č.k. 25Sd/283/2007-21, takto
Merito veci invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J proti odporkyni S o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 21 Sd 161/2007-14 zo 4. septembra 2007, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 21 Sd 161/2007-14 zo 4.septembra 2007, p o t v r d z u j e . Účastníkom náhradu trov odvolacieho konan
Merito veci invalidný dôchodok
Najvyšší súd 4So/217/2007 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J proti odporkyni S o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 21 Sd 161/2007-14 zo 4. septembra 2007, rozhodol takto: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Kra
Merito veci invalidný dôchodok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu, Ul.29.augusta č.8, Bratislava o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 25.júna 2008, č. k. 23Sd/89/2008-22, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre z 25.júna 2008, č.k. 23Sd/89/2008-22, p o t v r d z u j e . Účastníkom n
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: QZ narodeného X, štátneho príslušníka Č, bytom W, časť H X X, provincia Z, Č aktuálne s miestom pobytu O č. X, B, zastúpeného JUDr. JP, O č. X, B, proti odporcovi: MVSR, MÚ P č. 6, B, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. p. MU-1245-17PO- Ž/2006 zo dňa 4.10.2006, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Saz/125/2006-20 zo dňa 5.9.2007, takto
Merito veci o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/23/2007 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: QZ narodeného X, štátneho príslušníka Č, bytom W, časť H X X, provincia Z, Č aktuálne s miestom pobytu O č. X, B, zastúpeného JUDr. JP, O č. X, B, proti odporcovi: MVSR, MÚ P č. 6, B, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. p. MU-1245-17PO- Ž/2006 zo dňa 4.10.2006, o odvo
Merito veci invalidný dôchodok
Najvyšší súd 9So/170/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu, Ul.29.augusta č.8, Bratislava o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 25.júna 2008, č. k. 23Sd/89/2008-22, takto rozhod
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7So/51/2015 Identifikačné číslo spisu: 2014200886 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2014200886.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: H. P., J. H. XXX, korešpondenčná adresa L. X.
MENU