Nájdené rozsudky pre výraz: opodstatnená námietka generálneho prokurátora

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
145 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pri zodpovednosti za schodok zamestnávateľ nemusí existenciu zavinenia preukazovať. Ak sa chce zamestnanec zbaviť tejto zodpovednosti, musí preukázať, že vznik schodku nezavinil (že schodok vznikol napríklad živelnou udalosťou alebo že schodok vznikol zavinením iných osôb). Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti napríklad vtedy, keď preukáže, že mu zamestnávateľ nevytvoril vhodné podmienky na hospodárenie so zverenými hodnotami, alebo vtedy, keď preukáže, že zverená hodnota mu bola odcudzená – v takom prípade páchateľ spôsobil, že hmotne zodpovedný zamestnanec nemá možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobkyne P., a.s. so sídlom v P., IČO: X., proti žalovanému L., bývajúcemu v S., o zaplatenie 3 398,22 € (102 375, 70 Sk) istiny s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 5 C 101/2004, v konaní o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora
Merito veci Trovy konania.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 150 O.s.p. umožňuje súdu, aby vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkovi, ktorý by inak mal právo na náhradu nákladov, túto celkom alebo sčasti nepriznal. Musí však ísť o výnimočný prípad, ktorý predstavuje výnimku zo zásady zodpovednosti za výsledok a zo zásady zodpovednosti za zavinenie a náhodu, a ktorý musí byť odôvodnený v rozhodnutí. Právna úprava príkladne uvádza, že trovami konania sú najmä hotové výdavky účastníkov konania a ich zástupcov (§ 137 O.s.p.). Takými sú aj odmena advokáta, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času spoje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. R. V., bývajúceho v B., proti žalovanej S. Z. B., a.s., B., o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 21 C 181/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 29. októbra 2008 sp.zn. 4 Co 361/2007 takto r o z h o d o l : Najvy
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Skutočnou a výlučnou príčinou vzniku škody na strane žalobkyne bolo označenie zabezpečeného SBL falzifikátmi kontrolných pások. Nebolo pritom rozhodujúce, akým spôsobom sa tieto falzifikáty dostali do priestorov žalobkyne, ani kto ich nalepil na SBL. Zákon č. 105/2004 a rovnako i predchádzajúci zákon č. 229/1995 v spojení s vyhláškou č. 123/1997 rozlišujú medzi SBL s nenalepenou kontrolnou páskou (známkou) a SBL označeným falzifikátom kontrolnej pásky (známky). Kým SBL s nenalepenou kontrolnou páskou sa v procese výroby liehovín v určitom štádiu tejto činnosti nevyhnutne musia, resp. môžu nach ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne N. , s. r. o. , so sídlom vo V. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. M. Š., advokátom so sídlom v B. , proti žalovanej Slovenskej republike , v mene ktorej koná Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Štefanovičova č. 5 , o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 MCdo 17/2014 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudcov JUDr. E. a JUDr. A., v právnej veci žalobcu G., so sídlom v B., IČO: X., zastúpeného H., so sídlom v B., proti žalovanému T., bývajúcemu v P., o zaplatenie 1 125,30 eur s príslušenst
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3MCdo/14/2013 Identifikačné číslo spisu: 1410210741 Dátum vydania rozhodnutia: 03.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1410210741.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. N. E., bývajúceho v C., proti odporkyni Spojenej škole
Merito veci o zaplatenie 3 398,22 € istiny s príslušenstvom
3 M Cdo 24/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudcov JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobkyne P., a.s. so sídlom v P., IČO: X., proti žalovanému L., bývajúcemu v S., o zaplatenie 3 398,22 € (102 375, 70 Sk) ist
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3MCdo/9/2014 Identifikačné číslo spisu: 8812205434 Dátum vydania rozhodnutia: 21.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8812205434.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniel
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3MCdo/14/2014 Identifikačné číslo spisu: 8812213260 Dátum vydania rozhodnutia: 21.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8812213260.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Danie
Merito veci o zaplatenie 4 154,01 eur s prísl.
Najvyšší súd 8 MCdo 13 /2014 Slovenskej republiky R o z s u d o k V mene Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Mariána Sluka, PhD. , v právnej veci žalobcu E. so sídlom v B. , IČO: X. zastúpeného advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v B. , proti žalovanej M. bývajúcej v S., o zaplatenie 4 154,0 1 € s príslušenstvom , v edenej na Okresnom súde Vran
MENU