Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnené subjekty na podanie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 64

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Samotná skutočnosť, že konkurzný súd iba v dôvodoch právoplatného uznesenia o schválení konečnej správy konštatoval, že neboli schválené výdavky správcu konkurznej podstaty, sama osebe v konaní o náhradu škody proti bývalému správcovi konkurznej podstaty nepostačuje k tomu, aby bol správca konkurznej podstaty zaviazaný z titulu zodpovednosti za škodu, keďže predpoklady pre vznik nároku na náhradu škody sú iné, ako predpoklady pre neschválenie výdavkov správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 1Obo/10/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200766 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hullová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7012200766.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany H
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vylučovaciu- excindačnú žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zahrnutím majetku do konkurznej podstaty sa nikdy nemení skutočný vlastník, tohto majetku, nech ním je úpadca alebo iná osoba. Zápisom majetku do súpisu konkurznej podstaty rovnako, ako právoplatným rozhodnutím o jeho vylúčenie zo súpisu konkurznej podstaty, však nemôže byť nikdy určený vlastník takéhoto majetku. Súd, s ohľadom na skutkový stav veci, môže v excindačnom konaní ako prejudiciálnu otázku vyriešiť otázku určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam, avšak nie je vylúčené, že pokiaľ to okolnosti osve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obo/7/2017 Identifikačné číslo spisu: 6015200415 Dátum vydania rozhodnutia: 30.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015200415.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, Ph
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade podania vylučovacej (excindačnej) žaloby vylučovateľom je vždy tretia osoba (tzv. vylučovateľ), ktorého majetok bol nesprávne zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty, vylučovacia žaloba smeruje vždy proti správcovi konkurznej podstaty, ktorý daný majetok zapísal do súpisu majetku konkurznej podstaty (s poznámkou o dôvodoch sporného zápisu a osobe, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia). Súd rozhodujúci o vylučovacej žalobe buď vylučovaciu žalobu zamietne, alebo žalovanému správcovi uloží vylúčiť sporný majetok (presne špecifikovaný vo výroku) zo súpisu majetku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obo/9/2019 Identifikačné číslo spisu: 6012200412 Dátum vydania rozhodnutia: 06.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6012200412.4 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr.
Merito veci náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4XObdo/232/2018 Identifikačné číslo spisu: 6412212883 Dátum vydania rozhodnutia: 30.08.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6412212883.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, Bratisla
Merito veci nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/107/2018 Identifikačné číslo spisu: 8113210743 Dátum vydania rozhodnutia: 25.07.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8113210743.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O., bývajúceho v S., zastúpeného Advokátskou kanceláriou J &
Merito veci náhradu mzdy s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/171/2018 Identifikačné číslo spisu: 1403898813 Dátum vydania rozhodnutia: 21.11.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1403898813.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu M., bývajúceho v Y., zastúpeného JUDr. Ivanom Jánošíkom, advo
Merito veci prejednanie dedičstva
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/127/2018 5395899828 24.10.2018 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2018:5395899828.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke D. G., rodenej H., narodenej XX. septembra XXXX, zomrelej X. decembra XXXX, naposledy bývajúcej vo Y., vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 16 D 170/1995, o dovolaní dedičky D., bývajúcej v U., a
Merito veci 6 286,17 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/142/2017 6315206324 25.10.2017 JUDr. Eva Sakálová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:6315206324.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Intrum Justitia Slovakia s. r. o., so sídlom v Bratislave, Mýtna 48, IČO: 35 831 154, zastúpenej JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom so sídlom v Bratislave, Mýtna 48, proti žalovanému J. bývajúcemu v A., zastúpenému Advokát
Merito veci ochranu osobnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/20/2018 Identifikačné číslo spisu: 7714216240 Dátum vydania rozhodnutia: 23.04.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7714216240.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu W., t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon
MENU