Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnené subjekty na podanie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Samotná skutočnosť, že konkurzný súd iba v dôvodoch právoplatného uznesenia o schválení konečnej správy konštatoval, že neboli schválené výdavky správcu konkurznej podstaty, sama osebe v konaní o náhradu škody proti bývalému správcovi konkurznej podstaty nepostačuje k tomu, aby bol správca konkurznej podstaty zaviazaný z titulu zodpovednosti za škodu, keďže predpoklady pre vznik nároku na náhradu škody sú iné, ako predpoklady pre neschválenie výdavkov správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7012200766 Dátum vydania rozhodnutia: 15. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7012200766.3 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Miroslavy Jane čkovej, v spore žalobkyne JUDr. Soni Géciovej, Štúrova 44, Košice, správkyne konkurznej podstaty úpadcu Dre
Právna veta: Vylučovaciu- excindačnú žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zahrnutím majetku do konkurznej podstaty sa nikdy nemení skutočný vlastník, tohto majetku, nech ním je úpadca alebo iná osoba. Zápisom majetku do súpisu konkurznej podstaty rovnako, ako právoplatným rozhodnutím o jeho vylúčenie zo súpisu konkurznej podstaty, však nemôže byť nikdy určený vlastník takéhoto majetku. Súd, s ohľadom na skutkový stav veci, môže v excindačnom konaní ako prejudiciálnu otázku vyriešiť otázku určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam, avšak nie je vylúčené, že pokiaľ to okolnosti osve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200415 Dátum vydania rozhodnutia: 30. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015200415.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. A členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Ivany Ne mčekovej, v spore žalobcu Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond, IČO: 17 335 345, Búdková 36, 81
Právna veta: V prípade podania vylučovacej (excindačnej) žaloby vylučovateľom je vždy tretia osoba (tzv. vylučovateľ), ktorého majetok bol nesprávne zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty, vylučovacia žaloba smeruje vždy proti správcovi konkurznej podstaty, ktorý daný majetok zapísal do súpisu majetku konkurznej podstaty (s poznámkou o dôvodoch sporného zápisu a osobe, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia). Súd rozhodujúci o vylučovacej žalobe buď vylučovaciu žalobu zamietne, alebo žalovanému správcovi uloží vylúčiť sporný majetok (presne špecifikovaný vo výroku) zo súpisu majetku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/9/2019 6012200412 6. novembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:6012200412.4 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej, v spore žalobcu JUDr. Tomáša Vaňa, so sídlom Záhumenská 23, 841 06 Bratislava, správcu konkurznej podstaty úp
Meritum ochranu osobnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7714216240 Dátum vydania rozhodnutia: 23. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7714216240.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu W., t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby - Leopoldov, Gucmanova 670/19, zastúpeného JUDr. Jozefom Sabóom, advokátom so sídlom v Sečovciach, Obchodná 187/6, proti žalovanému Ústavu na výkon
Meritum určenie poradia popretej pohľadávky 2 535 988,25 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/2/2021 6005200992 24. marca 2021 JUDr. Miroslava Janečková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6005200992.7 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Ivice Čelkovej v právnej veci žalobcu FANTÁZIA Kereskedelmi Korlátolt felelősségű társaság „felszámolá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/43/2017 5810200224 29. 11. 2017 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:NSSR:2017:5810200224.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Crossdefault Management, Group, k. s., so sídlom v Bratislave, Zelená č. 2, (sídlo kancelárie: Tehelná 189, Zvolen), správca konkurznej podstaty úpadcu: W. H., trvale bytom S., Y., zastúpeného + ULTRA Legal s. r. o
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 44 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 25 . októbra 201 1 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému R. F. , pre zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. z ák. , o dovolaní obvineného R. F. proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. septe mbr a 2010 , sp. zn. 2To/
Meritum vylúčenie nehnuteľného majetku zo súpisu majetku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6012200412 Dátum vydania rozhodnutia: 30. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6012200412.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Ivany Nemčeko vej, v spore žalobcu JUDr. Tomáša Vaňa, so sídlom Záhumenská 23, Bratislava, správcu konkurznej podstaty
Meritum určenie popretej pohľadávky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/13/2019 2113206620 26. mája 2021 JUDr. Miroslava Janečková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:2113206620.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Ivici Čelkovej v spore žalobcu Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 357
MENU