Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnené subjekty na podanie dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Samotná skutočnosť, že konkurzný súd iba v dôvodoch právoplatného uznesenia o schválení konečnej správy konštatoval, že neboli schválené výdavky správcu konkurznej podstaty, sama osebe v konaní o náhradu škody proti bývalému správcovi konkurznej podstaty nepostačuje k tomu, aby bol správca konkurznej podstaty zaviazaný z titulu zodpovednosti za škodu, keďže predpoklady pre vznik nároku na náhradu škody sú iné, ako predpoklady pre neschválenie výdavkov správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7012200766 Dátum vydania rozhodnutia: 15. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7012200766.3 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Miroslavy Jane čkovej, v spore žalobkyne JUDr. Soni Géciovej, Štúrova 44, Košice, správkyne konkurznej podstaty úpadcu Dre
Meritum ochranu osobnosti
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7714216240 Dátum vydania rozhodnutia: 23. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7714216240.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu W., t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby - Leopoldov, Gucmanova 670/19, zastúpeného JUDr. Jozefom Sabóom, advokátom so sídlom v Sečovciach, Obchodná 187/6, proti žalovanému Ústavu na výkon
Meritum určenie poradia popretej pohľadávky 2 535 988,25 eur
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/2/2021 6005200992 24. marca 2021 JUDr. Miroslava Janečková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6005200992.7 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Ivice Čelkovej v právnej veci žalobcu FANTÁZIA Kereskedelmi Korlátolt felelősségű társaság „felszámolá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/43/2017 5810200224 29. 11. 2017 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:NSSR:2017:5810200224.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Crossdefault Management, Group, k. s., so sídlom v Bratislave, Zelená č. 2, (sídlo kancelárie: Tehelná 189, Zvolen), správca konkurznej podstaty úpadcu: W. H., trvale bytom S., Y., zastúpeného + ULTRA Legal s. r. o
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 44 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 25 . októbra 201 1 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti obvinenému R. F. , pre zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Tr. z ák. , o dovolaní obvineného R. F. proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. septe mbr a 2010 , sp. zn. 2To/
Meritum vylúčenie nehnuteľného majetku zo súpisu majetku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6012200412 Dátum vydania rozhodnutia: 30. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6012200412.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a JUDr. Ivany Nemčeko vej, v spore žalobcu JUDr. Tomáša Vaňa, so sídlom Záhumenská 23, Bratislava, správcu konkurznej podstaty
Meritum určenie popretej pohľadávky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/13/2019 2113206620 26. mája 2021 JUDr. Miroslava Janečková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:2113206620.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Ivici Čelkovej v spore žalobcu Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 357
Meritum vylúčenie veci z konkurznej podstaty
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obo/26/2016 9016897983 13. augusta 2019 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2019:9016897983.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej, v spore žalobcu: 1/ pôvodne Q. U., ktorého dedičmi sú: a) U. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom I.,
Meritum 69 210,76 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6017200603 Dátum vydania rozhodnutia: 21. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6017200603.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Dariny L ičkovej v právnej veci žalobcu SKP, k. s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, sp
MENU