Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
17 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Bezpečnostný pohovor s navrhovanou osobou podľa odseku 1 vykoná ten orgán, ktorý vykonal bezpečnostnú previerku, a to tak, aby nedošlo k zásahu do práv tretích osôb a nebol ohrozený zdroj informácií. Súčasťou bezpečnostného pohovoru môže byť aj psychofyziologické overenie pravdovravnosti, ktoré možno uskutočniť, iba ak navrhovaná osoba o to požiada. O takej možnosti musí byť navrhovaná osoba poučená. Psychofyziologické overenie pravdovravnosti sa uskutoční vždy, ak sú vyjadrenia navrhovanej osoby v priebehu bezpečnostného pohovoru v rozpore so zistenými skutočnosťami, ktoré by mohli byť prek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/19/2014 9014010126 25. 11. 2015 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2015:9014010126.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: H. N., nar. XX.XX.XXXX, trvalé bytom Q. XXX, XX
Kľúčové slová: podklad rozhodnutiaukončenie bezpečnostnej previerky
Právna veta: Vyňatie rozhodovania pri bezpečnostných previerkach z aplikácie Správneho poriadku prostredníctvom § 81 ods. 1 zákona a ich špecifiká neznamenajú, že na toto osobitné správne konanie sa Správny poriadok vôbec nevzťahuje. Tento sa na bezpečnostné previerky vzťahuje s výnimkou rozhodovania a ich odchylnej právnej úpravy v niektorých smeroch v porovnaní so Správnym poriadkom. Ak by mal zákonodarca zámer úplne vylúčiť aplikáciu Správneho poriadku na vykonávanie bezpečnostných previerok, bol by to uviedol explicitne (spôsobom obdobným ako v § 101 daňového zákona). Paragraf 81 ods. 1 zákona te ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9016010021 Dátum vydania rozhodnutia: 6. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9016010021.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej PhD. a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD., JUDr. Milana Moravu , JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Nory Halmovej, v právnej veci žalobcu: Ing. I. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Meritum zamietnutá žaloba na preskúmanie rozhodnutia podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1, § 29 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
Najvyšší súd -40 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr . Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu: Ing. M. K. , nar. X. , trvale bytom Ľ. , X. , právne zastúpený Advokátskou kanceláriou IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., Šoltésovej č. 2, 811 08 Bratislava , proti ža lovanému: Výbor Národnej rady Slovenskej re
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Snr/1/2017 9017200065 27. 09. 2017 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2017:9017200065.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu Zuzany Ďurišovej, JUDr. Jany Hatalovej, PhD., JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci žalo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžo/64/2016 1015200381 05. 12. 2017 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2017:1015200381.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: HATRIX, s.r.o., Letná 68, Spišská Nová Ves, IČO: 36 483 770, zastúpený: Advokátska kancelária IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o. Šoltésovej 2, Bratislava, IČO: 36 854 808, proti žalovanému: Národný bezpečnostný úrad, Budat
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžk/19/2019 1018200008 26. 05. 2020 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:NSSR:2020:1018200008.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v právnej veci žalobcu (v konaní sťažovateľ): L. X., narodený X. L. XXXX, bytom M. XXX/X, B., zastúpeného: JUDr. Marián Jusko, advokát so sídlom Račí potok 3, Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej r
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/17/2012 9012010131 27.02.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2013:9012010131.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: V.. H.. Y. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom Z., O., zastúpen
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD., v právnej veci žalobcu: Y. B. , byt om C. , štátny príslušník Ukrajinskej republiky, právne zastúpeného JUDr. Jurajom Kusom, advokátom, Námestie os loboditeľov 10, 071 01 Michalovce, proti žalovanému : Riaditeľst
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžk/15/2019 5016200832 24. 03. 2021 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2021:5016200832.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Pavla Naďa a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: D.. Ľ. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom T.. O. XXX/XX, XXX XX
MENU