Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017923
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34145
NSČR: 117835
NSSČR: 63377
USČR: 76737
EUR-LEX (sk): 11461
EUR-LEX (cz): 11499
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417076
Krajské súdy (ČR): 39784
Posledná aktualizácia
20.07.2019 06:54

Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti
  • opravnenie nájdené 26650 krát v 11676 dokumentoch
  • na nájdené 2131115 krát v 61049 dokumentoch
  • vykon nájdené 83831 krát v 22252 dokumentoch
  • podnikatelsky nájdené 7396 krát v 3124 dokumentoch
  • cinnost nájdené 98176 krát v 23222 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Krajské súdy SR 95 dokumentov


Právna veta: Pre účely zákona o službách zamestnanosti spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným je pokladaný bez ďalšieho za samostatne zárobkovo činnú osobu , ktorá vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanie § 6 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby je nezlučiteľné so statusom evidovaného uchádzača o zamestnanie . Podľa názoru súdu postačuje, že je držiteľom aktívneho živnostenského oprávnenia v zmysle § 5 písm. b) cit. zákona, preto nebolo potrebné vykonať dokazovanie o tom, či žalobca aj živnosť vykonáva. Žalobca je súčasne aj spoločníkom vo dvoch obchodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horske j a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: RNDr. A. T. narodený X. bytom B. K. č. X. proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava , Špitálska č. 8, o zaradenie žalobcu do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského .
Právna veta: I. Z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1 Trestného zákona „uvedie niekoho do omylu“ nie je rozhodujúce, že obvinený poberá zvýšenie tarifného platu napriek tomu, že je držiteľom živnostenského oprávnenia, lebo samotné oprávnenie na výkon podnikateľskej, resp. živnostenskej činnosti nemožno ešte považovať za podnikanie, t. j. za činnosť predpokladanú v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, resp. § 2 Živnostenského zákona. Rozhodujúce z uvedeného hľadiska je, či obvinený na podklade živnostenského oprávnenia podnikateľskú činnosť skutočne vykonával a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol zistený rozdielny výklad znakov trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona u páchateľa, ktorý podpísal vyhlásenie o nepodnikaní v súvislostiach vyplývajúcich z predmetných rozhodnutí súdov a poberal 25 % zvýšenie tarifného platu. Ide o nasledovné rozhodnutia: I. Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou z 27. februára 1998, sp. zn. 1 T 16/98, bol obvinený RNDr. J. M. uznaný za vinného z trestného činu .
Merito odpočet DPH § 20 ods. 1 zák. č. 289/1995 Z.z.
... objekt užíval na základe nájomnej zmluvy zo dňa 30.11.1999 a pri jej uzatváraní mal v predmete svojej činnosti oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti „pohostinská činnosť a ub ytovacie služby “, a to na základe registráci e v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici .
Merito samostatne zárobková osoba - povinné poistenie
... posudzovaní existencie opr ávnenia na podnikanie nie je oprávnená stanovovať vlastné kritéria, kto pre účely zákona o sociálnom poistení má oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti. Za tejto situácie nemôže robiť opačný záver v prejednávanej veci od záveru, ktorý urobil na takéto oprávnený orgán (v danom .
Merito dobrovoľná registrácia pre účely DPH ready made spoločnosť, § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom v roku 2012, rozsudku SDEU zo dňa 14.03.2013 C-527/11 Ablessio
... zákonníka , ako aj zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodn oty (zákona o DPH) iba samostatné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nie j e možné považovať za podnikanie. R ozhodujúci je až skutočný výkon tejto činnosti realizovaný na základe takéhoto oprávnenia .
Merito Zrušujúce
... Obchodného zákonníka, ako aj zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (zákona o DPH) iba samostatné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nie je možné považovať za podnikanie. Rozhodujúci je až skutočný výkon tejto činnosti realizovaný na základe takéhoto oprávnenia. Pod vykonávaním .
Merito náhradu škody
... , preto mu nárok na nemajetkovú ujmu nevznikol. Vo vzťahu k uplatnenému nároku na majetkovú škodu súd prvej inštancie zhrnul, že oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti vzniklo žalobcovi až po začatí trestného stíhania dňa 1. októbra 2003 a ku dňu rozhodnutia žalobca nepreukázal zníženie jeho majetkového .
Merito odpočet DPH § 20 ods. 1 zák. č. 289/1995 Z.z.
... na základe nájomnej zmluvy zo dňa 30.11.1999. Žalobca pri uzatváraní uvedenej nájomnej zmluvy mal v predmete svojej činnosti oprávnenie na výkon podnikateľskej činnost i „pohostinská činnosť a ubytovacie služby “, a to v súvislosti s registráciou v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici .
Merito neplatnosť zmluvy
... v spoločnosti s ručením obmedzeným nemožno stotožniť so začatím podnikania, ako ho má na mysli toto ustanovenie (tým je získanie oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti podľa osobitných predpisov). Dovolací súd, súc viazaný dovolacou otázkou vymedzenou dovolacím súdom v rozsudku, zaujal stanovisko len k tejto pomerne .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.