Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983060
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60544
USSR: 33732
NSČR: 115395
NSSČR: 61920
USČR: 75141
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413943
Krajské súdy (ČR): 37878
Posledná aktualizácia
21.03.2019 06:48

Nájdené rozsudky pre výraz: organizovaná skupina


Približný počet výsledkov: 188 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: organizovaná skupina
  • organizovany nájdené 1488 krát v 645 dokumentoch
  • skupina nájdené 13872 krát v 3624 dokumentochPrávna veta: Zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. sa dopustí, kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje a potrestá sa odňatím slobody na päť až desať rokov. Zločineckú skupinu súčasná právna úprava definuje v ustanovení § 129 ods. 4 Tr. zák., podľa ktorého sa na účely tohto zákona za zločineckú skupinu považuje štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizáci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 5 Ndt 18 /2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného M. M. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 6. decembra 2012 prerokoval podľa § 22 ods. 2 Tr. por. spor o príslušnosť medzi Okresným súdom .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Zásadným rozdielom medzi organizovanou a zločineckou skupinou, ako vyplýva už zo samotného názvu a čiastočne i z ich definícií, ktoré sa však v mnohom prekrývajú (deľba úloh, plánovitosť, koordinovanosť s cieľom páchať trestnú činnosť), je (interpretačne) okolnosť, že organizovaná skupina vzniká spontánne, v snahe uľahčiť a zjednodušiť páchanie trestnej činnosti, ktorej by sa mohol dopustiť i jeden páchateľ alebo dvaja spolupáchatelia, lenže komplikovanejšie než skupina páchateľov, ktorí si medzi sebou delia úlohy a konajú koordinovane. Nie je však organizovaná skupina na rozdiel od zločinecke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvinených Ing. M. Z. a spol., pre pokračovací obzvlášť závažný zločin poisťovacieho podvodu podľa § 223 ods. 1, ods. 3 p ísm. c), ods. 5 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b), písm. i) Tr. zák. v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. v spore o .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Organizovanou skupinou podľa § 129 ods. 2 Tr. zák. sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu. Spolčením sa rozumie spiknutie, splynutie, spojenie, spolupráca, stmelenie, zjednotenie, zlúčenie sa. Činnosť organizovanej skupiny je charakteristická určitým rozdelením úloh medzi jednotlivých členov a prejavuje sa určitou plánovitosťou (pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 26. októbra 2016 v Bratislave v trestnej veci vedenej proti obžalovanému G. Z. a spol. , pre spolupáchateľstvo na obzvlášť závažnom zločine podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c), s poukazom na § 138 písm. i), ods. 4 písm. a) Tr. zák. a iné, o odvolaniach .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Pri zločine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 1 Tr. zák. sa vyžaduje určitá úroveň organizovanosti páchateľov.Z týchto dôvodov je dôležité posúdiť mieru tejto organizovanosti, či sa jedná o prosté spolupáchateľstvo alebo ide o konanie členov organizovanej skupiny - či ide o spolupáchateľov alebo členov organizovanej skupiny.O spolupáchateľov podľa § 20 Tr. zák. ide vtedy, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. Naproti tomu podľa § 129 ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9515100127 Dátum vydania rozhodnutia: 15. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9515100127.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 15. augusta 2017 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Fra ntiška Moznera a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestnej veci proti obžalovaným Ing. U. D. a spol. pre .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Zbierka NS 3/2007
R 33/2007
Uznesenie
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, organizovaná skupina, trest odňatia slobody na doživotie
Právna veta: Organizovaná skupina je kvalifikovaným prípadom spolupáchateľstva, a preto ako spoločensky nebezpečnejšia forma trestnej súčinnosti nahrádza takéto právne posúdenie, pretože rovnako v takomto prípade nie je nevyhnutné, aby každý z členov organizovanej skupiny naplnil všetky znaky trestného činu. Postačí, keď každý z členov organizovanej skupiny po vzájomnej dohode, ktorá nemusí byť výslovná, naplní len niektoré z nich, pokiaľ sú si členovia organizovanej skupiny vedomí toho, že spáchanie trestného činu je dielom ich vzájomnej súčinnosti. Právne posúdenie konania obžalovaných F. B. a J. L. po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Toš 45/2006 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému O. N. a spol. pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods.1, ods. 2 písm. c/, písm. i/, písm. j/ Tr. zák. účinného do 31. augusta 2003 a iné na verejnom zasadnutí konanom 5. decembra 2006 v Bratislave prerokoval odvolania obžalovaných O. N., M.. J., Ľ. S., F. B., J. L., D. G., Š. F. a V. A. proti rozsudku Špeciálneho súdu v Pezinku zo 6. júna 2006, sp. zn. PK 1 Tš 1/2005 a 7. .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Trestný zákon oproti organizovanej skupine, zločineckú skupinu definuje aj ako skupinu existujúcu počas určitého obdobia s cieľom spáchať jeden, alebo viac zločinov, alebo trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 Tr. zák., trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy, tretieho oddielu Trestného zákona, a ktorá je charakteristická svojou štruktúrovanosťou. Je teda zrejmé, že z dikcie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že u zločineckej skupiny ide o oveľa závažnejšiu - najvyššiu formu organizovaného zločinu. Uvedený záver vyplýva z toho, že dosiahnutie cieľa takouto sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činnosti (na rozdiel od organizovanej skupiny hlavne dlhodobé a strategické), operatívne riadenie zložiek štruktúry pre dosiahnutie už konkrétnych cieľov (na rozdiel od organizovanej skupiny), kontrola zložiek skupiny a ... organizovanej skupiny. Ide totiž o to, že práve štruktúra tejto skupiny (inak aj organizačná štruktúra) ako usporiadanie jej častí do celku tvorí kostru, ktorá spolu so sofistikovaným riadením umožňuje veľmi efektívne dosahovať cieľ. Pritom na rozdiel od organizovanej skupiny .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Zbierka NS 5/2018
R 44/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: väzba, úteková väzba, nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom
Právna veta: Pokiaľ ide o tzv. útekovú väzbu, jej dôvodnosť bola preukázaná konkrétnym správaním sa obžalovaného, ktorý sa dlhodobo vyhýbal trestnému stíhaniu pobytom v cudzine a zadržaný bol až na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, naviac pod falošnou identitou. Väzobný dôvod kolúznej väzby je jednoznačne daný, a to vzhľadom na v obžalobe uvedené postavenie obžalovaného v štruktúre zločineckej skupiny a jeho poznatkov o riadení zločineckej skupiny, v kontexte so skutočnosťami, vyplývajúcimi zo spisu, že obžalovaný mal opakovane informácie z prostredia polície. Pokiaľ ide o obavu z pokračovania v tres ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj obž. Cupper , konali veľmi koordinovane a cieľavedome, s vysokou dávkou brutality a to pri žalovaných skutkoch proti členom konkurenčnej organizovanej skupiny tzv. Diničovcov . Obž. Cupper je vo väzbe od 25. septembra 2012 nepretržite, pričom o predlžovaní jeho väzby bolo rozhodované už .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Zbierka NS 6/2016
R 50/2016
Uznesenie
Kľúčové slová: podaná obžaloba, povinnosť rozhodnúť prednostne a urýchlene o väzbe
Právna veta: Súd, ktorému bola podaná obžaloba, je príslušný na rozhodovanie o všetkých otázkach (§ 238 ods. 2 Tr. por.), teda aj o väzbe, aj v prípade následného postúpenia veci inému súdu pri predbežnom prerokovaní obžaloby senátom (preskúmaní obžaloby samosudcom), ak ide o otázku konania, ktorú je potrebné vyriešiť pred právoplatnosťou rozhodnutia o postúpení veci. To platí aj pre súd, ktorému bola vec postúpená a ktorý mieni vyvolať spor o príslušnosť (§ 22 Tr. por.), ak je napr. potrebné v zmysle § 76 ods. 3 Tr. por. rozhodnúť o väzbe pred predložením veci najbližšie spoločne nadriadenému súdu. Sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Ing. M. Z. a M. P. Z. dospel k záveru, že s ohľadom na osoby obvinených a povahu prejednávaného prípadu organizovanou skupinou po dlhší čas (94 skutkov) nemožno účel väzby a nahradenie dôvodov väzby dosiahnuť písomnými sľubmi, dohľadom probačného a mediačného ... dokazovanie preukazuje, že ide o trestnú činnosť spáchanú zločineckou skupinou podľa § 129 ods. 4 Tr. zák. a nie organizovanou skupinou podľa § 129 ods. 2 Tr. zák., ako je to uvedené v obžalobe. Skutočnosť, že ŠTS tomuto názoru protirečí, .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Pri trestnoprávnom postihu výroby, prechovávania a obchodovania s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a prekurzormi, okrem neoprávneného prechovávania pre vlastnú potrebu, je zohľadnený účel tejto nelegálnej činnosti, resp. súboru na seba nadväzujúcich činností. Tým je majetkový prospech, v konečnom dôsledku nedosiahnuteľný bez fyzickej aplikácie dotknutej látky jej koncovými užívateľmi. Rozsah činu pri trestnom čine podľa § 172 Tr. zák. nie je závislý na postavení páchateľa ako výrobcu, predajcu, alebo na jeho zaradení v reťazci predaja omamnej látky, psychotropnej látky, jedu ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktoré by odôvodňovali záv er, že obžalovaní tvorili organizovanú skupinu, pretože celkom chýba preukázanie zavinenia vo vzťahu k tomuto znaku skutkovej podstaty trestného činu. Je pravdou, že členovia organizovanej skupiny sa nemusia navzájom poznať, ale ich zavinením ... v zmysle § 18 písm. b/ Trestného zákona. Formulácia skutku zároveň z pohľadu objektívnej stránky zodpovedá kritériám organizovanej skupiny v zmysle § 129 ods. 2 Trestného zákona. Ako už bolo uvedené, zistený skutok nemôže dovolací .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Ustanovenie § 41 ods. 3 Trestného zákona rieši ukladanie trestov za trestné činy spáchané formou pokračovania v prípade, že z rôznych dôvodov nebude možné, aby sa jednotlivé čiastkové útoky pokračovacieho trestného činu prerokovali v jednom konaní. Pretože jednotlivé čiastkové útoky vo svojom súhrne predstavujú jeden skutok a teda ich zahrnutie do jedného skutku môže ovplyvniť okrem iného jeho právne posúdenie, súd okrem rozhodovania o uložení spoločného trestu musí znovu rozhodnúť aj o vine ako to vyplýva z dikcie citovaného zákonného ustanovenia. V prípade, že ďalší čiastkový útok pokračova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vedie trestné stíhanie obvineného na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi je len čiastkovým útokom pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu páchaného organizovanou skupinou, vedeného na Okresnom súde v Prešove. S prihliadnutím na zásadu spoločného konania o trestných činoch toho istého obvineného (§ 18 .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
301/2005 - Trestný poriadok
Zbierka NS 1/2012
R 11/2012
Rozsudok
Kľúčové slová: konanie proti ušlemu, podmienky na konanie proti ušlemu
Právna veta: Konanie proti ušlému upravujú ustanovenia § 302 – 306 Tr. por. účinného do 1. januára 2006. V zmysle § 302 ods. 1 Tr. por. konanie podľa ustanovení tohto oddielu (ide o druhý oddiel) možno vykonať proti tomu, kto sa vyhýba trestnému konaniu pobytom v cudzine alebo tým, že sa skrýva. Podľa § 305 Tr. por. konanie pred súdom sa vykonáva podľa ustanovení tohto oddielu na návrh prokurátora, ktorý môže podať už v obžalobe, alebo i bez takého návrhu na základe opatrenia predsedu senátu. Z formálneho hľadiska zákon vyžaduje, aby súd o tejto „mimoriadnej forme“ konania rozhodol. Ak návrh na také ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . (účinného do 31. augusta 2003) v podstate na tom skutkovom základe, že spolu s ďalš ími osobami a ko členovia organizovanej skupiny napojenej na nelegálne prechody utečencov z Ázie do západnej Európy po predchádzajúce dohode a rozdelení si úloh, 4. novembra 2002 .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Zbierka NS 2/2009
R 20/2009
Rozsudok
Kľúčové slová: udelenie azylu, žiadateľ o azyl, žiadosť o azyl, sur place
Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že zákon o azyle neurčuje žiadnu lehotu, v ktorej má žiadateľ o azyl požiadať, i keď udelenie azylu podľa § 8 zákona o azyle je viazané objektívne na prítomnosť prenasledovania, ako skutočnosti definovanej v § 2 písm. d) zákona o azyle, alebo na odôvodnené obavy zo skutočností definovaných v § 2 písm. d) zákona o azyle, v oboch prípadoch v dobe podania žiadosti o azyl, teda spravidla v dobe bezprostredne nasledujúcej po odchode z krajiny pôvodu, výnimkou z tohto pravidla sú žiadatelia „sur place“, pretože o žiadateľa „sur place“ ide vtedy, keď o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zhoršila, je tam občianska vojna medzi Hamasom a Ala Fatahom. Navrhovateľ ďalej uviedol, že na Slovensku bol odsúdený ako člen organizovanej skupiny prevádzačstva, slovenská polícia ho zadržala v jednom dome, pričom prevádzačov nechytila, on bol len utečencom, ale utečenci svedčili proti nemu .
Súvisiace predpisy:
480/2002 - Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zbierka NS 4/2001
R 66/2001
Uznesenie
Právna veta: Pojmový znak kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu kupliarstva podľa § 204 ods. 1 (alebo ods. 2), ods. 4 písm. b/ Trestného zákona je naplnený vtedy, keď páchateľ tento trestný čin spáchal v spojení s organizovanou skupinou (§ 89 ods. 26 Trestného zákona) pôsobiacou vo viacerých štátoch, t. zn., že organizovaná skupina pôsobí najmenej v dvoch štátoch okrem Slovenskej republiky. Na naplnenie tohto znaku ale nepostačuje, ak v rámci organizovanej skupiny páchajúcej trestný čin kupliarstva podľa § 204 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona na území Slovenskej republiky, boli jej člen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Zbierka NS 1-2/1997
R 14/1997
Rozsudok
Právna veta: K výkladu ustanovenia § 7 ods. 3 písm. a/ Tr. zák. o dobrovoľnom upustení od prípravy na trestný čin.

Úryvok z textu:
... spoločného konania a teda najmä v prípade organizovanej skupiny ako jeho vyššej formy tak, ako tomu bolo v tomto konkrétne posudzovanom prípade. Ak totiž niektorý z členov organizovanej skupiny upustí od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu ... zo strany ostatných členov organizovanej skupiny. Rozhodnutie upustiť od trestného činu musí byť pritom trvalé, konečné, a preto za dobrovoľné nemožno považovať upustenie od ďalšieho konania v prípade, že členovia organizovanej skupiny uskutočnenie svojho zámeru .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.