Nájdené rozsudky pre výraz: Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
66 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 23 Cestného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. Mal za to, že v občianskom súdnom konaní nie je možné prejednať a rozhodovať veci upravené Cestným zákonom, ktoré podľa vyššie uvedeného § 23 Cestného zákona majú byť prejednané v konaní vykonanom podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Poukázal na to, že orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Obvodné úrady pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enskej republiky v právnej veci navrhovateľky V. S., zastúpenej JUDr. J. V. , advokátom, S.s.r.o., so sídlom v Č. , , proti odporcom odporkyňou 1/ B. P., všetkých zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. S. JUDr. B. s.r.o., so sídlom v Č. , , o právo prechodu a odstránenie oplotenia, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 4 C 289/2002, na dovolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 13.apríla
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 10Sžo/50/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6015201118 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015201118.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: S prihliadnutím na zákonnú úpravu obsahových náležitostí a príloh k žiadosti o stavebné povolenie (§ 58 ods. 1 až 4 stavebného zákona v spojení s § 8 ods. 2 a § 15 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) a na zákonnú úpravu procesného postupu stavebného úradu pri vedení stavebného konania a pri posudzovaní splnenia zákonných podmienok na vydanie stavebného povolenia (§ 60 ods. 1, § 61 ods. 2 veta prvá, § 61 ods. 6, § 62 ods. 3, § 64 ods. 1 stavebného zákona), je možné jednoznačne prijať záver, že zákonná povinnosť zabezpečiť pre účely stavebného konania vyjadrenie dopravného inšpektorátu, ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžk/14/2019 Identifikačné číslo spisu: 4017200494 Dátum vydania rozhodnutia: 23.02.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:4017200494.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Ing. Mir
Merito veci § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
Najvyšší súd 4Sžo/92/2015 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalobcu: Okresný prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I., Mojmírova 5, Košice, proti žalovanému: M
Merito veci o obmedzenie ťažkej nákladnej dopravy po miestnej komunikácii
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 1385 /20 15 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne MUDr. K. H. , bývajúcej v N. , zastúpen ej Mgr. P. M. , advokát om so sídlom v o V. , proti žalovanému A. , spol. s r.o. , so sídlom v N. , o obmedz enie ťažkej nákladnej dopravy po miestnej komunikácii , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 18 C 416 /20 12, o dovolaní žalo bkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 29. máj a 20 15 sp. zn. 7 Co 200
Merito veci obmedzenie ťažkej nákladnej dopravy po miestnej komunikácii
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/1385/2015 Identifikačné číslo spisu: 4112244571 Dátum vydania rozhodnutia: 06.03.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4112244571.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne MUDr. F. P., bývajúcej v X., zastúpenej Mgr. Petrom Miklóssy
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Sžo/37/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012201720 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:1012201720.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Merito veci dopravný priestupok § 22 ods. 1 písm. g/ zák. č. 372/1990 Zb.
Najvyšší súd 1Sžd/1/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobcu: PhDr. R., bytom S., právne zastúpeného JUDr. P., advokátom v K., proti žalované
Merito veci o právo prechodu a odstránenie oplotenia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 207/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky V. S., zastúpenej JUDr. J. V., advokátom, S.s.r.o., so sídlom v Č., , proti odporcom 1/ B. Z.P., 2/ Z. Z.M., 3/ J. B., 4/ maloletej L. Z.P., zastúpenej zákonnou zástupkyňou odporkyňou 1/ B. P., všetkých zastúpených Advokátskou kancelári
MENU