Nájdené rozsudky pre výraz: oslobodenie od povinnosti obhajovania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
7 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predstava obvineného, vyjadrená v jeho písomnom podaní, že jemu ustanovený obhajca nedostatočne obhajuje jeho záujmy, nie je dôvodom na to, aby súd ustanoveného obhajcu zbavil povinnosti obhajoby a namiesto neho ustanovoval iného obhajcu, pokiaľ reálne nie je na to preukázaný závažný dôvod, alebo že si ustanovený obhajca dlhodobo neplní svoje povinnosti.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému J. P. D. pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f /, ods. 3 písm. b / Tr. zák. a iné prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 28. januára 2015 v Bratislave dovolanie obvineného J. P. D. podané prostredníctvom obhajcu Mgr. A. Z. , advokáta so sídlom ul. P
Právna veta: Skutočnosť oneskoreného doručenia opatrenia o ustanovení obhajcu nie je v príčinnej súvislosti s ustanovením obhajcu, ak bola poskytovaná efektívna právna pomoc počas celého trestného konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 25. mája 1999 predbežne prerokoval podnet J. K., bytom T., t. č. v Ústave na výkon väzby N., na začatie konania pre porušenie práva priznaného čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Podnet J. K. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bolo dňa 24. februára 1999 doručené podanie J. K., bytom T., t. č. v Ústave
Právna veta: Trestný poriadok, ako to vyplýva z citovaných ustanovení § 293 ods. 6 a ods. 7, výslovne stanovuje, že aj v prípadoch, keď je prítomnosť obvineného na verejnom zasadnutí nevyhnutná (obvinený je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje desať rokov), je možné napriek tomu verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného vykonať, ak obvinený o vykonanie verejného zasadnutia v jeho neprítomnosti výslovne požiada. V ostatných prípadoch (kedy prítomnosť obvineného na verejnom zasadnutí nie j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/53/2019 1315010677 25. februára 2020 JUDr. Alena Šišková ECLI:SK:NSSR:2020:1315010677.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudkýň JUDr. Martiny Zeleňakovej a JUDr. Dany Wänkeovej, v trestnej veci obvineného E. L. pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona, na neverejnom zas
Meritum § 221/1, 4a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 2TdoV/5/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 9512100097 Dátum vydania rozhodnutia: 20.05.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Kliment <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:9512100097.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a
Meritum sťažnosť obžalovaného
N a j v y š š í s ú d 2 Tost 28 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slove nskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na neverejnom zasadnutí 11 . septembra 201 2 v Bratislave v trestnej veci proti obžalovanému R. O. a spol. , pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločine ckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Tr. zák. účinného pred 1. januárom 2006 a i
Meritum sťažnosť obžalovaného
Najvyšší súd 2 Tost 28/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu na neverejnom zasadnutí 11. septembra 2012 v Bratislave v trestnej veci proti obžalovanému R. O. a spol., pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Tr. zák. účinného pred 1. januárom 2006 a iné o sťažnosti obžalo
Meritum dovolaniej obvineného
N a j v y š š í s ú d 6 Tdo 22/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 28. februára 2017 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ľ. S. zo zločinu l úpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona, o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 14. augusta 2014, sp. zn. 6To 53/20
Meritum § 212/1, 3b, 4b Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 2Tdo/68/2020 <br/>Identifikačné číslo spisu: 4616010374 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4616010374.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovar
Meritum § 189/1, 2b Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/23/2015 5714010357 19.05.2015 JUDr. Peter Krajčovič sudca ECLI:SK:NSSR:2015:5714010357.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí konanom dňa 19. mája 2015 v Bratislave v trestnej veci obvineného W. A., pre zločin vydierania podľa § 1
MENU