Nájdené rozsudky pre výraz: osoba znalá práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 464

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

130 dokumentov
515 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum neúčinnosť právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/19/2017 Identifikačné číslo spisu: 1305200267 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1305200267.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ AGROVAŽAN s.r.o., so sídlom Športová 29, 943
Meritum 99,15 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8110231822 Dátum vydania rozhodnutia: 7. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8110231822.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: PROFIMED Slovakia, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 22, 036 01 Martin, IČO: 36 309 681, zastúpeného Mgr. Vl adimírom Karáskom, advokátom, so sídlom Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, proti žalovanému: ibplus.
Meritum 3 307,31 eur s prísl. a odmeny zo zmenky
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/46/2017 Identifikačné číslo spisu: 1514202726 Dátum vydania rozhodnutia: 11.10.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1514202726.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Vajnorská 1
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 2Tdo/ 57 /2015 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom 23. septembra 2015 v Bratislave v trestnej veci obvineného V. P. , pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 Tr. zák. , o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 14. mája 2015 , sp. zn. 2To/ 12/2015 , takto r o z h
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/1/2019 Identifikačné číslo spisu: 4609200342 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4609200342.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: MIKRON SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Svetlá 8, Bratislava, IČO: 34 1
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/17/2018 Identifikačné číslo spisu: 1313216219 Dátum vydania rozhodnutia: 12.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1313216219.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: IEPA - Slovakia, s.r.o., so sídlom Čierne 305, 023 1
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/18/2018 Identifikačné číslo spisu: 1109242741 Dátum vydania rozhodnutia: 12.06.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1109242741.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. U. E., nar. XX. O. XXXX, bytom F., zastúpeného advokáto
Meritum 4 104,83 eur s prísl. zo zmenky
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/1/2018 Identifikačné číslo spisu: 1514202774 Dátum vydania rozhodnutia: 26.04.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1514202774.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831
Meritum 4 079,54 eur s prísl. a odmenou 13,60 eur zo zmenky
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/4/2018 Identifikačné číslo spisu: 1514202615 Dátum vydania rozhodnutia: 10.07.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1514202615.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100
Právna veta: Nový správca je povinný akceptovať právny stav, ktorý bol v čase jeho ustanovenia do funkcie, nie je oprávnený vziať návrh s pokračovaním v konaní udelený pôvodným správcom späť a v prípade, ak také podanie adresuje súdu, nemôže vyvolať ním sledované právne účinky.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo 6. februára 2015, č. k. 3Cbi/22/2012-479 vyhovel žalobe žalobcu a určil, že právny úkon - zmluva o pôžičke z 8. júna 2010 uzatvorená medzi žalovaným 1/ ako veriteľom a úpadcom ako dlžníkom, na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku 1 991 635,-- eur je voči veriteľom v konkurze právne neúčinný. Žalovaný 1/ je povinný zaplatiť do všeobecnej podstaty úpadcu sumu 312 000,-- eur do 3 dní od právoplatno
MENU