Nájdené rozsudky pre výraz: osobitná miestna príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: O prípad alternatívnej miestnej príslušnosti uvedenej v ustanovení § 19 písm. c) Civilného sporového poriadku ide vtedy, ak si žalobca uplatnil svoj nárok na súde, v obvode ktorého je umiestnená organizačná zložka právnickej osoby, ktorá je žalovaným, ak sa spor týka tejto zložky. Pokiaľ predkladajúci súd (Okresný súd Bratislava III) poukazoval na to, že miestom výkonu štátnej služby žalobcu bola organizačná zložka žalovaného - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, najvyšší súd k tomu uvádza, že rozhodným kritériom pre možnosť voľby alternatívnej miestnej príslušnosti podľa § 19 pís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Ndc/4/2022 Identifikačné číslo spisu: 7221202202 Dátum vydania rozhodnutia: 29.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7221202202.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov JUDr. Sone Mesiarkino
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Civilný sporový poriadok rozlišuje všeobecnú a osobitnú miestnu príslušnosť súdu, pričom osobitná miestna príslušnosť je buď alternatívna (§ 19 CSP), alebo výlučná (§ 20 CSP). Výlučná miestna príslušnosť má prednostný charakter, keďže v ustanovení § 20 CSP sa zavádza úprava, ktorá sa aplikuje namiesto všeobecného súdu žalovaného. To znamená, že ak ide o spory uvedené v § 20 písm. a) až e) CSP, ustanovenia o všeobecnej miestnej príslušnosti (§ 13 až 18 CSP) alebo alternatívnej miestnej príslušnosti (§ 19 CSP) sa neuplatnia. Alternatívna miestna príslušnosť (ktorá je podstatná pre predmetnú vec) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Ndc/2/2020 Identifikačné číslo spisu: 6119462876 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6119462876.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne R. Š., bývajúcej v Č. U., J. XX, zastúpenej JUDr. Petrom Tonhauserom, advok
Merito veci zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Ndc/12/2017 Identifikačné číslo spisu: 3117202562 Dátum vydania rozhodnutia: 31.10.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3117202562.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne R. bývajúcej v O., proti žalovanej PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so s
Merito veci zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Ndc/12/2017 Identifikačné číslo spisu: 1517205973 Dátum vydania rozhodnutia: 25.09.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1517205973.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne K. I., bývajúcej v U., proti žalovanej PROFI CREDIT Slovakia, s.r
Merito veci náhradu škody a nemajetkovej ujmy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Ndc/11/2018 Identifikačné číslo spisu: 8118204177 Dátum vydania rozhodnutia: 26.09.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8118204177.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ X. I., bývajúcej v T., 2/ P. I., bývajúceho v T., 3/ O. V
Merito veci určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Ndc/16/2022 Identifikačné číslo spisu: 5922201429 Dátum vydania rozhodnutia: 29.11.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5922201429.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Ing. R. M., CSc., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXXXX/X, Y. - T. proti
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Nds/14/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018201287 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 02. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Zemková ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1018201287.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: N., zastúpený: JUDr. Ing. Zuzana Kvaková, advokátka, J. M. Ge
Merito veci zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Ndc/6/2017 Identifikačné číslo spisu: 1517203787 Dátum vydania rozhodnutia: 28.06.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1517203787.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne F. U. C. trvale bytom v M., N., zastúpenej Mgr. Ivicou Štigl
Merito veci zrušenie rozhodcovského rozsudku
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Ndc/10/2019 Identifikačné číslo spisu: 7718200020 Dátum vydania rozhodnutia: 30.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Siebenstichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7718200020.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu D.. F. Š., bývajúceho v F., K. Č.. XXXX/XXX, proti žalovanému Združ
Merito veci neplatnosť výpovede z pracovného pomeru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Ndc/6/2019 Identifikačné číslo spisu: 1318204413 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Kolcun Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1318204413.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne F. X., bývajúcej v J., proti žalovanému Národnému ústavu celoživo
MENU