Nájdené rozsudky pre výraz: osvedčenie o držbe nehnuteľnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Žalobou o určenie, že žalovaná nesplnila podmienky na vydanie osvedčenia o držbe nehnuteľnosti podľa zákona č. 293/1992 Zb., sa môže odstrániť hroziaca neistota v právnom postavení účastníkov konania; už sama táto skutočnosť zakladá existenciu naliehavého právneho záujmu na takomto určení [§ 80 písm. c) O.s.p.]

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. zmenil rozsudok Okresného súdu Č. tak, že žalobu o určenie, že žalovaná nesplnila podmienky na vydanie osvedčenia o držbe nehnuteľnosti podľa zákona č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 293/1992 Zb.) zamietol. Ža- lobkyni uložil povinnosť zaplatiť žalovanej trovy konania 1 080 Sk. V odôvodnení rozsudku uviedol, že na strane žalobkyne nebol preukázaný naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm
Meritum o určenie, že odporca nesplnil podmienky na vydanie osvedčenia
Najvyšší sú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. R. Čirča v právnej veci žalobkyne M. K. , bývaj úcej v K., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Máriou Vajdovou, advokátkou, so sídlom v Kysuckom Novom Meste , Litovelská 871, proti žalovan ému R.B. , bývajúcemu v K., o určenie, že žalovaný nesplnil podmienky na vydanie osvedčenia ,
Meritum o určenie, že odporca nesplnil podmienky na vydanie osvedčenia
Najvyšší súd 6 Cdo 11/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. R. Čirča v právnej veci žalobkyne M. K., bývajúcej v K., v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Máriou Vajdovou, advokátkou, so sídlom v Kysuckom Novom Meste, Litovelská 871, proti žalovanému R.B., bývajúcemu v K., o určenie, že žalovaný nesplnil podmienky na vydanie osve
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/38/2018 6711201817 18.10.2018 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2018:6711201817.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne N., bývajúcej vo N. zastúpenej JUDr. Ľubomírom Ivanom, advokátom so sídlom vo Zvolene, Námestie SNP 41, proti žalovaným 1/ U., bývajúcej vo N., 2/ Mesto Zvolen, so sídlom vo Zvolene, Námestie slobody 22, IČO: 00 320 439, o
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/151/2019 5814206441 18.12.2019 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2019:5814206441.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Ing. Z. Z., bývajúceho v H., V. XX/X, zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Dušan Serek, s. r. o., so sídlom v Nižnej, Nová Doba 489/15, IČO: 47 258 781, proti žalovanej M. G., bývajúcej v X. XX, zastúpenej JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Cdo/130/2020 6116202029 28. 04. 2021 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2021:6116202029.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu N. X., bývajúceho vo Z., zastúpeného Mgr. Robertom Antalom, advokátom, so sídlom v Banskej Bystrici, Ul. Kláry Jarunkovej 2, proti žalovanému N. K., bývajúcemu v L., zastúpenému JUDr. Ivanom Spišiakom, advokátom, so
Právna veta: Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR z 29. novembra 2021 sp.zn. 9 Cdo 216/2021 naliehavý právny záujem na určovacej žalobe je v zásade daný vtedy, keď existuje rozpor medzi údajmi v evidencii katastra nehnuteľností a žalobcami tvrdeným skutočným stavom vlastníctva, resp. v prípade duplicitného zápisu vlastníckeho práva v prospech viacerých vlastníkov, a teda existuje spor, kto je vlastníkom. Naliehavý právny záujem na určovacej žalobe nemôže byť daný vtedy, keď sa žalobca domáha určenia vlastníctva, ktoré už je evidované v katastri nehnuteľností presne tak, ako požaduje. 17.12. Spory o určenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR <br/>Spisová značka: 9Cdo/251/2021 <br/>Identifikačné číslo spisu: 5117234481 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2022 <br/>Meno a priezvisko: JUDr. Martin Holič <br/>Funkcia: sudca <br/>ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5117234481.1 <br/> UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Slovenská republika, za ktorú koná VODOHO
MENU