Nájdené rozsudky pre výraz: označenie dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 265

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

174 dokumentov
1724 dokumentov
18 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obdo/7/2019 5113236726 30. 09. 2019 JUDr. Viera Pepelová ECLI:SK:NSSR:2019:5113236726.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Ing. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom H., zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Kuric, s. r. o., so sídlom Dolný Val 11, 010 01 Žilina, IČO: 36 841 200 proti žalovaným: 1/ TECPAN, s. r. o., so sídlom Námestie SNP 16, 974 01
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci navrhovateľa: IMPA Bratislava, a.s., so sídlom Panónska cesta 23, Brat islava, právne zastúpená: BAK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Panská 14, Bratislava, proti odporcovi: Protimonopolný úra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/43/2016 6015200079 31. 05. 2018 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2018:6015200079.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci žalobcu: PEROSA & KODEXI, s.r.o., so sídlom Vajanského 93/5068,
Najvyšší súd -425 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Pet ry Príbelskej, PhD., v právnej veci navrhovateľa : Ing. M. S., bytom D. , pr ávne zast úpený: IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava , proti odporcovi : Protimonopolný úrad Slovenskej republik
Meritum verejné obstarávanie, vylúčenie z užšej súťaže
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf /114 /2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalob cov v 1. rade Kapsch Telematic Services SK , s.r.o. so sídlom Karadžičova 8, City Bussiness Center, Bratislava , v 2. rade Kapsch TrafficCom SK Construction & Realization, s. r.o, so sídlo
MENU