Nájdené rozsudky pre výraz: oznamovanie uznesenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: oznamovanie uzneseniaporušenie práva obvineného na obhajobu
Právna veta: V rámci problematiky nedoručenia uznesenia odvolacieho súdu obvinenému je potrebné upriamiť pozornosť na § 179 ods. 2 Trestného poriadku, ktorý s takými situáciami ráta. Teda, ak má osoba, ktorej treba uznesenie oznámiť, obhajcu, prípadne splnomocnenca, postačí ak sa uznesenie vyhlási, buď tejto osobe alebo jej obhajcovi prípade splnomocnencovi. Ak sa oznamuje uznesenie doručením rovnopisu, doručí sa len obhajcovi, prípadne splnomocnencovi. Sú však prípady, kedy je potrebné uznesenie oznámiť obvinenému aj jeho obhajcovi, a to v prípadoch, kedy sa obvinený nachádza vo väzbe, vo výkone trestu od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/55/2019 6115010232 10. decembra 2019 JUDr. Alena Šišková ECLI:SK:NSSR:2019:6115010232.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Martiny Zeleňakovej, na neverejnom zasadnutí konanom 10. decembra 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného Z. F., pre zločin marenia spravo
Právna veta: Podľa § 179 ods. 1 Tr. por. uznesenie treba oznámiť osobe, ktorej sa priamo dotýka, ako aj osobe, ktorá naň dala svojím návrhom podnet; uznesenie súdu sa oznámi aj prokurátorovi. Oznámenie sa robí buď vyhlásením uznesenia v prítomnosti toho, komu treba uznesenie oznámiť, alebo doručením rovnopisu uznesenia.čo sa týka prvého doručovania napadnutého rozhodnutia sťažovateľovi, tak v tomto smere sa prvostupňový súd dopustil pochybenia, pokiaľ ide o použitý „typ obálky“ na doručovanie do vlastných rúk, pretože na jej základe nebolo povinnosťou pošty doručovať písomnosť aj opakovane (jednalo sa o t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Tost 41 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a členov senátu JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci obžalovaného J. F. a spol. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spolupáchateľstvom podľa § 20 Tr. zák. k § 144 ods. 1, ods. 2 písm. d/, písm. e/ Tr. zák. s poukazom na § 139 ods. 1 písm. h/ Tr. zák. , § 140 písm. b/ Tr. zák. v štádiu prí
Právna veta: Podľa § 137 ods. 2 Tr. por. ak má osoba, ktorej treba uznesenie oznámiť, obhajcu, prípadne splnomocnenca, postačí, že uznesenie bolo vyhlásené buď tejto osobe alebo jej obhajcovi, prípadne splnomocnencovi; ak sa oznamuje uznesenie doručením odpisu, doručí sa len obhajcovi, prípadne splnomocnencovi. Ak ide o osobu nesvojprávnu, ktorá obhajcu, prípadne splnomocnenca nemá, oznámi sa uznesenie jej zákonnému zástupcovi. Vyššie citované ustanovenie rieši prípady, kedy oprávnená osoba je zastúpená osobou, u ktorej sa predpokladajú určité právne znalosti. Pokiaľ sa uznesenie oznamuje vyhlásením, post ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 6 Tost 1 8/20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. júla 20 10 v Bratislave v trestnej veci obžalované ho R. A. a spol. , pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1, ods. 4 písm. a/, ods. 5 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ) a iné , o sťažnosti obžalovaného R. A. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 2 8. apríla 20 10 , sp. zn. 2T 5/2
MENU