Nájdené rozsudky pre výraz: plnenie potrieb vo všeobecnom záujme

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Kontrolou bolo zistené, že žalobca sa vo viacerých prípadoch dopustil rovnakého porušenia právnych povinností vyplývajúcich mu zo zákona o verejnom obstarávaní – uzavretia zmluvy bez splnenia povinnosti verejného obstarávateľa. Vzhľadom k tomu, že správne delikty patria do kategórie trestných obvinení v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pri nedostatku špeciálnej právnej úpravy v oblasti správneho trestania za pokračujúci správny delikt, je potrebné aplikovať na základe analógie pravidlá pre ukladanie sankcie za pokračujúci delikt zakotvené v Tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžf/ 24 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: L. , š. p., N. , proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 6 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 0 09 - P/0 1-200 9 zo dňa 2 3. január
Meritum § 6 ods. l písm. d/, ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ
Najvyšší súd 3 Sžf/24/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v prá vnej veci žalobc u: L. S. R. , š.p., N. , B . B., IČO: X. , proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie , Dunajská 68, 820 04 Bratislava 24, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 008 -P/01
Meritum o zdržanie sa nekalosúťažného konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu 1/ Š. a žalobcu 2/ Š., obidvaja zastúpení JUDr. Ľ. proti žalovanému T. zastúpenému JUDr. M., o zdržanie sa nekalosúťažného konania, na odvolanie žalobcu a žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1. marca 2007 č. k. 29 Cb 1/00-1
MENU