Nájdené rozsudky pre výraz: plynová pištoľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
145 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Nutná obrana
R 47/1997
Právna veta: Podmínky nutné obrany ve smyslu ustanovení § 13 tr. zák. mohou být splněny i v případě, kdy oprávněný uživatel domu nutí jiného jednáním, které by jinak bylo trestným ěinem, např. pohrůžkou násilí, aby odešel z místa, které požívá ochrany domovní svobody a na němž neoprávněně setrvává.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl odvolání okresního státního zástupce proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 4. 1996 sp. zn. 4 T 684/95. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 4. 1996 sp. zn. 4 T 684/95 byl obžalovaný T. B. podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby, kterou mu bylo kladeno za vinu, že dne 26. 7. 1994 kolem 12.00 hod. před svým domem v obci Včelná mířil pistolí typu Valtro model Combat na svého bratra
Právna veta: Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb, taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. n/ Tr. por.; neslúži k revízii skutkových zistení urobených súdmi prvého a druhého stupňa. Vykonávanie dôkazov a ich hodnotenie sa v plnom rozsahu vykonáva v rámci konania pred súdom, a to príslušnými procesnými súdmi ako v prvom stupni, tak aj v konaní o riadnom opravnom prostriedku. Najvyšší súd je v konaní o dovolaní zásadne povinný vychádzať zo skutkových ziste ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci obvineného D. K. pre zločin krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. a/, písm. b/ Trestného zákona s použitím § 138 písm. e/, písm. j/ Trestného zákona a iné na neverejnom zas adnutí 18. júna 2014 v Bratislave o dovolaní obvineného D. K. , ktoré podal prostredníctvom obhajk
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci obvineného M. B. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. v znení účinnom do 31. decembra 2005 prerokoval na neverejnom zasadnutí 25. júna 2008 v Bratislave dovolanie obvineného M. B., podané prostredníctvom obhajkyne JUDr. J. H. proti uzneseniu Kraj
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 31 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 16 . augusta 201 1 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci proti obvinenému I. K. , pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Tr. z ák. a iné , o dovolaní obvineného I. K. proti rozsudku Krajského súdu v Nitr e z 20
Meritum uznanie cudzozemského rozhodnutia
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Daniela Hudáka a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 14. marca 201 7 v trestnej veci odsúdeného D. K. , v konaní o uznan ie a výkone rozhodnutia , ktorým bola uložená trestná sankcia spojená s odňatím slobody , o odvolaní odsúdeného D. K. proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 25. novembra 201 6, sp.
Meritum odvolania obžalovaného a krajského prokurátora
Najvyšší sú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému M. O. a spol. , pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1, ods. 3 písm. b/, ods. 5 Tr. zák. (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov účinných do 31. decembra 2005) a iné , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. P etra Hatalu a JUDr . Daniel a Hudák a na ver ejnom zasadnutí 19. augusta 2010 v Bratislave, o
Meritum odvolanie obž.
N a j v y š š í s ú d 1 To 3 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom dňa 22. júna 2011 v Bratislave, v trestnej veci proti obžalovanému P. N. , pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, o odvo laní obžalovaného proti rozsu dku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 26. októbra 2010 , sp. zn. 6 T 6/2005 , rozhodol t a k t o : Podľa § 256 Tr. por. účinného do 1. januára 2006 od v
Meritum dovolanie obv.
Najvyšší sú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte z loženom z predsedu senátu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Jany Serbovej , JUDr. Daniela Hudáka , JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Štefana Micháli ka na neverejnom zasadnutí konanom dňa 26. apríla 2012 v Bratislave, v tres tnej veci obvineného P. N. , vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 6 T 6/2005 , prejednal dovolanie , ktoré podal obvinený P. N. , zastúpený JUDr. S.R. ,
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Milana Lipovského a členov sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Štefana Sekelského na neverejnom zasadnutí v Bratislave 7. októbra 2010 v trestnej veci obvineného M. L. a spol. pre zločin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 20, § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde v Poprade pod sp. zn. 6T 89/2009, o dovolaní, ktoré podal obvinený
MENU