Nájdené rozsudky pre výraz: podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
116 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Žiadosť odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nemožno považovať za neopodstatnenú len s odkazom na okolnosti určujúce stupeň spoločenskej nebezpečnosti trestného činu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR v prospech obvineného F. S., zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 13. júna 1991, sp. zn. 5 To 142/91 a sám rozhodol tak, že sťažnosť okresného prokurátora v Poprade podanú proti uzneseniu Okresného súdu v Poprade z 30. apríla 1991, sp. zn. 3 T 1167/87, ako nedôvodnú zamietol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Poprade z 27. decembra 1987, sp. zn. 3 T 1167/87, bol obvinený F. S. uzna
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Sankcia zákazu činnosti uložená páchateľovi v konaní o priestupkoch nie je pre účely konania o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa § 69 a § 70 Trestného zákona, trestom uloženým súdom v odsudzujúcom rozsudku (ide o zákaz uložený iným orgánom verejnej moci nie súdom) a preto plynie samostatne, nezávisle od trestu zákazu činnosti. Ak tomu istému páchateľovi bol v následnom trestnom konaní uložený trest zákazu činnosti za iný skutok a plynutie sankcie zákazu činnosti a plynutie trestu zákazu činnosti sa prelína, tak sankcia zákazu činnosti a trest zákazu činnosti p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/22/2017 Identifikačné číslo spisu: 1516000362 Dátum vydania rozhodnutia: 13.12.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1516000362.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbo
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Zákonná fikcia, že sa odsúdený osvedčil v zmysle § 60 ods. 3 Trestného zákona a § 64 ods. 3 Trestného zákona nastane až po jednom roku od uplynutia určenej skúšobnej doby, ale iba v prípade, ak súd v tejto lehote neurobil rozhodnutie podľa § 60 ods. 1 Trestného zákona alebo § 64 ods. 1 Trestného zákona bez toho, že by na tom mal odsúdený vinu. II. Ak je odsúdený trestne stíhaný za trestný čin, ktorý mal spáchať v skúšobnej dobe, o ktorom treba najskôr rozhodnúť, nemôže súd vo vykonávacom konaní rozhodnúť, že sa trest alebo zvyšok trestu vykoná podľa § 60 ods. 1 Trestného zákona alebo pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Pri sledovaní právoplatných rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade a aplikácii inštitútu zákonnej fikcie neodsúdenia v zmysle § 60 ods. 3 a § 64 ods. 3 Trestného zákona, a to z toho hľadiska, či odsúdený zavinil, že súd do jedného roka od uplynutia skúšobnej doby nerozhodol o tom, či sa odsúdený osvedčil alebo nie. V právoplatnom rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky riešil senát uvedenú otázku na nasledo
Merito veci § 157/1 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Tdo/31/2013 Identifikačné číslo spisu: 5411010007 Dátum vydania rozhodnutia: 24.09.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:5411010007.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatal
Merito veci § 364/1a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/36/2019 Identifikačné číslo spisu: 5614010362 Dátum vydania rozhodnutia: 15.10.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5614010362.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom s predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 46Nt/13/2015 1315010993 29. 01. 2016 JUDr. Karol Posluch ECLI:SK:OSBA3:2016:1315010993.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava III v Bratislave, samosudcom JUDr. Karolom Posluchom, v trestnej veci ods. K. M., vo veci žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, na verejnom zasadnutí konanom dňa 29.01.2016 takto rozhodol: Podľa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 46Nt/10/2015 1315010936 27. 01. 2016 JUDr. Karol Posluch ECLI:SK:OSBA3:2016:1315010936.1 Uznesenie bez odôvodnenia Okresný súd Bratislava III v Bratislave, samosudcom JUDr. Karolom Posluchom, v trestnej veci ods. Y. S., vo veci žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, na verejnom zasadnutí konanom dňa 27.01.2016 takto
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 46Nt/15/2015 1315010999 29. 01. 2016 ECLI:SK:OSBA3:2016:1315010999.1 Uznesenie bez odôvodnenia Okresný súd Bratislava III v Bratislave, samosudcom JUDr. Karolom Posluchom, v trestnej veci ods. S. Z., vo veci žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, na verejnom zasadnutí konanom dňa 29.01.2016 takto rozhodol: Podľa § 6
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obvineného MUDr. I. H. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d / Tr. zák. o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhajcu JUDr. L. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitr e z 25. septembra 2014, sp. zn. 1 Tos 93/2014 , na
Merito veci dovolanie obvineného
Najvyšší súd 4 Tdo 3/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Pavla Farkaša v trestnej veci obvineného MUDr. I. H. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák. o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom o
MENU