Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
92 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak žalobca nie je schopný presne určiť a preukázať výšku škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, pričom však preukáže a odôvodní, že mu taká škoda vznikla, nemôže súd - bez ďalšieho - rozhodnúť, že mu preto škoda nebude vôbec nahradená, alebo že medzi preukázaným protiprávnym konaním a preukázaným vznikom škody nie je príčinná súvislosť. V takomto prípade by súdy odopreli ochranu subjektívneho práva (denegatio iustitiae).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/282/2018 1115220887 29. mája 2019 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2019:1115220887.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z.. V. H., bytom v E., S.. G. XXXX/X, zastúpeného advokátom Mgr. Rastislavom Palovičom, Advokátska kancelária H.P., spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Radvanská 1, P.O.Box 196, proti žalovanej Slovenská republika, zastúpená
Meritum náhradu škody
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/32/2019 1111228241 27. novembra 2019 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2019:1111228241.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Združenie klientov Rapid life ŽP poškodených Národnou bankou Slovenska (NBS) o.z., so sídlom v Žiline, Sivá 1141/8, PO BOX 33, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Ivany Semanovej, so sídlom v Košiciach, Mas
Meritum o zaplatenie 3 141,06 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 8 Cdo 27/2016 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. E. P., CSc., bývajúcej v B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou FUTEJ & Partners, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Radlinského 2, IČO: 35 955 341, v mene a na účet ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Daniel Futej, proti žalovanej Slovenskej republike, zastúpenej Národnou bankou SR, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša 1, o náhradu škody vo výške 3 141,06 € s príslu
Meritum o zaplatenie 3 089,03 € (93 060,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd 1 Cdo 43 /2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. R. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. I. R. , advokátkou v K. , proti žal ovan ej Slovenskej republike – Ministerstv u vnútra SR , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, o zaplatenie 3 089,03 € (93 060, -- Sk) s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 17 C 113/2006 , v konaní o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košic
Meritum o zaplatenie 3 089,03 € (93 060,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd 1 Cdo 43/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. R., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. I. R., advokátkou v K., proti žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu vnútra SR, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, o zaplatenie 3 089,03 € (93 060,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 17 C 113/2006, v konaní o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo 16. októbra 2008 s
Meritum zaplatenie 150 311,35 € - škoda štátu 58/1969
Najvyšší súd S. republiky 5 Cdo 301/2009 ROZSUDOK V MENE S. REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Soni Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľa S. S., zastúpeného Mgr. M. H., proti odporcovi S. S.R., o zaplatenie 150 311,35 € (4 528 280 Sk), vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 18 C 45/2005, na dovolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratis
MENU