Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079838
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
23.01.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: podnet fyzickej osoby


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podnet fyzickej osoby
  • podnet nájdené 11555 krát v 5341 dokumentoch
  • fyzicka nájdené 47755 krát v 15825 dokumentoch
  • osoba nájdené 208784 krát v 32946 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 190 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 33 dokumentov


Právna veta: Za podnet inej fyzickej osoby na vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky podľa § 153 ods. 6 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nemožno považovať žiadosť o priznanie invalidného dôchodku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 12. októbra 2005 potvrdil rozhodnutie odporkyne z 30. decembra 2004, ktorým podľa § 71, § 263 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení") navrhovateľovi od 2. februára 2005 odňala in­ validný dôchodok s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára po­ bočky Sociálnej poisťovne B. B. (ďalej len „posudkový lekár pobočky") miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u navrhovateľa 40 % .
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, predbežné prejednanie obžaloby, nezákonné uloženie trestu, záväznosť rozhodnutia súdu

Zbierka NS 3/2002
R 37/2002
Uznesenie
Právna veta: Ak Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že právo obvineného priznané Ústavou Slovenskej republiky bolo rozhodnutím všeobecného súdu porušené a vysloví, že úlohou orgánov činných v trestnom konaní je zosúladiť svoj postup so zisteniami Ústavného súdu Slovenskej republiky a odstrániť neústavný stav, je toto rozhodnutie pre tieto orgány záväzné.

Úryvok z textu:
... priložil na vec sa vzťahujúci trestný spis. Z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky je, podľa neho, zjavné, že rozhodoval o podnete fyzických osôb podľa článku 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Právny poriadok neobsahuje nič o tom, ako by sa mohlo napraviť zistené .
Právna veta: Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie sú dva rôzne druhy peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pričom adresáti týchto príspevkov sú rôzni. V prípade peňažného príspevku na osobnú asistenciu osobou, ktorej tento príspevok možno priznať, je samotná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu. Naopak, v prípade peňažného príspevku na opatrovanie je osobou, ktorej tento príspevok možno priznať, iná fyzická osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kompenzáciu, o odňatí a zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu, o zastavení výplaty peňažného príspevku na kompenzáciu sa začína na podnet fyzickej osoby alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o peňažnom príspevku na kompenzáciu v prvom stupni (§ 55 ods. 1 .
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej § 139 ods.2, zákona o verejnom obstarávaní zveril do právomoci Úradu v konaní o námietkach, ak v tomto konaní zistil, že postupom kontrolovaného obstarávateľa bol porušený zákon o verejnom obstarávaní a porušenie mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím nariadiť zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo súťaž návrhov, nariadiť zrušiť diskriminačné podmienky alebo požiadavky kontrolovaného uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov na základe podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré neboli oprávnené podať námietky, na základe podnetov orgánov štátnej správy podľa § 137 ... alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov na základe podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré neboli oprávnené podať námietky, na základe podnetov orgánov štátnej správy podľa § 137 .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... voči neprimeranej výške uloženej pokuty ani s tou skutočnosťou, že konanie začal správny orgán z vlastného podnetu a nie z podnetu fyzických osôb – obyvateľov mestskej časti. Podľa názoru navrhovateľky krajský súd pochybil, keď sa v rozsudku nevyrovnal s jej tvrdením o nedostatočnej právomoci .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... voči neprimeranej výške uloženej pokuty ani s tou skutočnosťou, že konanie začal správny orgán z vlastného podnetu a nie z podnetu fyzických osôb – obyvateľov mestskej časti. Podľa názoru navrhovateľky krajský súd pochybil, keď sa v rozsudku nevyrovnal s jej tvrdením o nedostatočnej právomoci .
Merito Potvrdené
... (uvedené správne konanie je v podstate prostriedkom dozoru nadriadeného správneho orgánu pri dodržiavaní zákonov správnymi orgánmi nižšieho stupňa) a takýto podnet fyzickej osoby, hoc aj účastníka konania, nemá účinky návrhu na konanie. Správne konanie, ktoré začína ex offo na podnet správneho orgánu je .
Merito Potvrdzujúce
... to nielen podľa návrhov žalobkyne, ale i na základe vlastného uváženia správcu dane. Z daňovej kontroly, ktorá sa začala na podnet fyzickej osoby L. D., občana USA, ktorý vo svojom podnete okrem iného uviedol, že P. M. falšuje doklady, falšuje pečiatku daňového úradu .
Merito pozemkové veci
... skutočnosť, že dňa 19.09.2009 Združenie urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne (lesné spoločenstvo) zvolalo fyzické osoby na základe podnetu fyzických osôb uplatňujúcich si reštitučné nároky k pasienkom na zasadnutie všetkých fyzických osôb uplatňujúcich si reštitúciu k pasienkom nachádzajúcich sa v intraviláne .
... ovládané zásadou oficiality, čo znamená, že začína ex offo na podnet správneho orgánu, bez ohľadu na to, že bol podaný podnet fyzickou osobou. V tom prípade sa konanie považuje za začaté dňom, keď príslušný orgánu urobil voči účastníkom prvý úkon. Rozhodnutie Obvodného úradu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.